27 | 03 | 2023

Ανοικτά δεδομένα

Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας Εμφανίσεις
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 357/2022 απόφασης της Ο.Ε. δήμου Ορεστιάδας 28/12/2022 47
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 292/2022 απόφασης της Ο.Ε. δήμου Διδ/χου (έγκριση 5ης αναμόρφωσης του ΝΠΔΔ ΚΕΚΟΠΑΔ) 28/12/2022 54
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 131/2022 απόφασης του Δ.Σ. δήμου Διδ/χου (έγκριση 8ης αναμόρφωσης Π/Υ 2022) 28/12/2022 268
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 117/2022 απόφασης του Δ.Σ. Διδ/χου (έγκριση 7ης αναμόρφωσης Π/Υ 2022) 28/12/2022 261
Έγκριση θέσης σε κυκλοφορίας 2 φορτηγών δήμου Αλεξ/πολης 28/12/2022 50
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 317/2022 απόφασης της Ο.Ε. δήμου Σουφλίου (έγκριση 6ης αναμόρφωσης Π/Υ/2022 του ΝΠΔΔ ΚΕ.ΚΟ.Π.Α.Π.) 28/12/2022 47
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 850/2022 απόφασης της Ο.Ε. Αλεξ/πολης 28/12/2022 255
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 191/2022 απόφασης του Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α. Αλεξ/πολης 28/12/2022 186
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 351/2022 απόφασης της Ο.Ε. δήμου Ορεστιάδας 28/12/2022 244
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 350/2022 απόφασης της Ο.Ε. δήμου Ορεστιάδας 28/12/2022 33