08 | 03 | 2021

Ανοικτά δεδομένα

Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας Εμφανίσεις
Έλεγχος νομιμότητας της αποφ. 261-2020 της Ο.Ε. του δ. Σαμοθράκης 09/02/2021 11
Δημοσίευση απόφασης λύσης υπαλληλικής σχέσης ΧΑΛΙΛΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑΣ του Βασιλείου σε ΦΕΚ 09/02/2021 9
Δημοσίευση απόφασης λύσης υπαλληλικής σχέσης ΠΕΤΡΕΣΗ ΣΟΦΙΑΣ του Δημητρίου σε ΦΕΚ 09/02/2021 15
Δημοσίευση απόφασης λύσης υπαλληλικής σχέσης ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ του Θεοδώρου σε ΦΕΚ 09/02/2021 4
Δημοσίευση απόφασης λύσης υπαλληλικής σχέσης ΛΟΓΑΡΟΥΔΗ ΑΝΝΑΣ του Χρήστου σε ΦΕΚ 09/02/2021 6
Έγκριση κίνησης αυτοκινήτου δ. Σαμοθράκης (ΧΥΤΑ - 14.01.2021) 18/01/2021 21
Έγκριση κίνησης αυτοκινήτου δ. Σαμοθράκης (ΧΥΤΑ - 07.01.2021) 18/01/2021 21
Δημοσίευση απόφασης ανανέωσης σύμβασης υπαλλήλων δ. Αλεξ/πολης σε ΦΕΚ 18/01/2021 19
Δημοσίευση απόφασης λύσης υπαλληλικής σχέσης της ΧΡΟΝΗ ΣΤΥΡΙΑΝΗΣ του Γεωργίου σε ΦΕΚ 18/01/2021 17
Δημοσίευση απόφασης μετάταξης της ΤΣΑΟΥΣΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑΣ του Χρήστου σε ΦΕΚ 18/01/2021 25