24 | 07 | 2024

Ανοικτά δεδομένα

Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας Εμφανίσεις
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 141/2022 απόφαση της Ο.Ε. Δήμου Διδ/χου - 9η αναμόρφωση Π/Υ 2022 17/02/2023 149
Εξέταση προσφυγής Δ. Μαστορόπουλου κατά απόφασης Δημάρχου Αλεξ/πολης 17/02/2023 146
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 146/2022 απόφασης της Ο.Ε. δήμου Διδ/χου 17/02/2023 142
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 224/2022 απόφασης του Δ.Σ. δήμου Αλεξ/πολης (κανονισμός λειτουργίας στάσιμου εμπορίου) 28/12/2022 394
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 357/2022 απόφασης της Ο.Ε. δήμου Ορεστιάδας 28/12/2022 349
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 292/2022 απόφασης της Ο.Ε. δήμου Διδ/χου (έγκριση 5ης αναμόρφωσης του ΝΠΔΔ ΚΕΚΟΠΑΔ) 28/12/2022 199
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 131/2022 απόφασης του Δ.Σ. δήμου Διδ/χου (έγκριση 8ης αναμόρφωσης Π/Υ 2022) 28/12/2022 417
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 117/2022 απόφασης του Δ.Σ. Διδ/χου (έγκριση 7ης αναμόρφωσης Π/Υ 2022) 28/12/2022 400
Έγκριση θέσης σε κυκλοφορίας 2 φορτηγών δήμου Αλεξ/πολης 28/12/2022 186
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 317/2022 απόφασης της Ο.Ε. δήμου Σουφλίου (έγκριση 6ης αναμόρφωσης Π/Υ/2022 του ΝΠΔΔ ΚΕ.ΚΟ.Π.Α.Π.) 28/12/2022 193