19 | 01 | 2020

Ανοικτά δεδομένα

Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας Εμφανίσεις
Έγκριση κίνησης αυτοκινήτου δ. Ορεστιάδας - επιστροφή οχήματος από Καβάλα 20/12/2019 19
Έγκριση κίνησης αυτοκινήτων δ. Ορεστιάδας - ΧΥΤΑ - ΓΕΝ 2020 20/12/2019 16
Έγκριση κίνησης αυτοκινήτων δ. Σαμοθράκης στην Κομοτηνή -ΧΥΤΑ & επιστροφή από συνεργείο 18/12/2019 20
Έγκριση κίνησης αυτοκινήτων δ. Διδ/χου στη Μέση Ν. Ροδόπης - μεταφορά αλατιού 18/12/2019 20
Έγκριση/ τροποποίηση κίνησης αυτοκινήτων δ. Ορεστιάδας στην Καβάλα -μεταφορά οδηγού για επιστροφή αυτ/του & επισκευή άλλου αυτ/του 18/12/2019 20
Τροποποίηση έγκρισης κίνησης αυτοκινήτου δ. Ορεστιάδας - μεταφορά οδηγού για επιστροφή αυτ/του 18/12/2019 23
Έγκριση κίνησης αυτοκινήτου δ. Ορεστιάδας στην Καβάλα - μεταφορά οδηγού για επιστροφή αυτ/του 18/12/2019 21
Έγκριση κίνησης αυτοκινήτου δ. Αλεξ/πολης στη Ξάνθη - μεταφορά εξαρτήματος αυτ/του προς επισκευή 18/12/2019 20
Έγκριση κίνησης αυτοκινήτων δ. Σαμοθράκης για ΧΥΤΑ - Επισκευή σε συνεργείο 18/12/2019 20
Έγκριση κίνησης αυτοκινήτου δ. Ορεστιάδας στην Καβάλα -επισκευή επικαθήμενου 18/12/2019 15