11 | 08 | 2022

Ανοικτά δεδομένα

Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας Εμφανίσεις
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 21/2022 του Δ.Σ. δήμου Ορεστιάδας - στάσιμο εμπόριο 04/04/2022 58
Δημοσίευση απόφασης πρόσληψης δικηγόρου ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ στο δήμο Διδ/χου 04/04/2022 36
Έλεγχος νομιμότητας της αποφ. 12/2022 της Ο.Ε. δήμου Διδ/χου (έγκριση προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ ΚΕΚΟΠΑΔ) 04/04/2022 40
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 12/2022 απόφασης της Ο.Ε. δήμου Διδ/χου (έγκριση προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ ΚΕΚΟΠΑΔ) 04/04/2022 36
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 14/2022 απόφασης της Ο.Ε. δήμου Διδ/χου 04/04/2022 39
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 141/2022 απόφασης της Ο.Ε. δήμου Αλεξ/πολης 04/04/2022 39
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 32/2022 απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Ορεστιάδας (έγκριση αγοράς αγροτεμαχίου) 04/04/2022 39
Κατάταξη σε προσωποπαγείς θέσεις ΙΔΑΧ στο ΝΠΔΔ Δημοτική Κοινωνική Αλληλεγγύη Προσχολική Αγωγή Καβάλας 28/03/2022 50
Έγκριση προγραμματισμού πρόσληψης Υδρονομέων Άρδευσης Δήμου Θάσου 2022 28/03/2022 52
Έγκριση προγραμματισμού πρόσληψης Υδρονομέων Άρδευσης ΤΟΕΒ Κοιλάδας Πιερίας 2022 28/03/2022 59