26 | 10 | 2020

Ανοικτά δεδομένα

Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας Εμφανίσεις
Έγκριση κίνησης αυτοκινήτου Δ. Σαμοθράκης για Κομοτηνή (ΧΥΤΑ - 24.08.2020) 26/08/2020 19
Έγκριση κίνησης δ. Αλεξ/πολης για Θεσσαλονίκη (Δήμαρχος 21.08.2020 -23.08.2020) 21/08/2020 24
Δημοσίευση απόφασης μετάταξης της Φωτιάδου Ελευθερίας του Χρήστου σε ΦΕΚ 21/08/2020 26
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 89 /2020 απόφασης του Δ.Σ. του Δήμου Σουφλίου 21/08/2020 26
Έγκριση κίνησης αυτοκινήτου δ. Σαμοθράκης για Κομοτηνή - ΧΥΤΑ 20.08.20 19/08/2020 27
Έγκριση κίνησης αυτοκινήτου δ. Αλεξ/πολης στη Ξάνθη (Αντιδήμαρχος) 19/08/2020 24
Έγκριση κίνησης αυτοκινήτου δ. Σαμοθράκης για Κομοτηνή (ΧΥΤΑ 17.08.20) 19/08/2020 28
Έγκριση αγοράς απορριμματοφόρου από δ. Διδυμοτείχου 19/08/2020 33
Έλεγχος νομιμότητας της αποφ. 7-2020 της Ε.Π.Ζ. δ. Διδ/χου 19/08/2020 27
Δημοσίευση απόφασης μετάταξης της Χριστοδούλου Μαρίνας του Ευαγγέλου σε ΦΕΚ 19/08/2020 26