24 | 07 | 2024

Ανοικτά δεδομένα

Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας Εμφανίσεις
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 85/2022 απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Ορεστιάδας 04/11/2022 260
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 243/2022 απόφασης της Ο.Ε. δήμου Διδ/χου 27/10/2022 207
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 166/2022 απόφασης του Δ.Σ. δήμου Αλεξ/πολης 27/10/2022 196
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 165/2022 απόφασης του Δ.Σ. δήμου Αλεξ/πολης 27/10/2022 193
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 254/2022 απόφασης της Ο.Ε. δήμου Σουφλίου 27/10/2022 196
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 554/2022 απόφασης της Ο.Ε. δήμου Αλεξ/πολης 27/10/2022 193
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 232/2022 απόφασης της Ο.Ε. δήμου Διδ/χου 27/10/2022 197
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 247/2022 απόφασης της Ο.Ε. δήμου Σουφλίου 27/10/2022 192
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 226/2022 απόφασης της Ο.Ε. δήμου Διδ/χου 27/10/2022 198
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 228/2022 απόφασης της Ο.Ε. δήμου Ορεστιάδας 27/10/2022 201