15 | 07 | 2020

Ανοικτά δεδομένα

Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας Εμφανίσεις
Έγκριση κίνησης αυτοκινήτων δ. Διδ/χου για ΧΥΤΑ - (Μάης 2020) 15/05/2020 21
Έγκριση κίνησης αυτοκινήτων δ. Σουφλίου για ΧΥΤΑ (Μάης 2020) 15/05/2020 21
Έγκριση κίνησης αυτοκινήτων δ. Αλεξ/πολης στη Θεσ/νίκη - επισκευή απορριμματοφόρων 15/05/2020 21
Έγκριση κίνησης αυτοκινήτου δ. Αλεξ/πολης στη Θεσ/νίκη (επιστροφή οδηγών) 15/05/2020 15
Έγκριση υπερκατανάλωσης καυσίμων από Δ. Σουφλίου - ΦΛΕΒ 2020 15/05/2020 16
Δημοσίευση απόφασης λύσης υπαλληλικής σχέσης Κιούση Μεταξούς του Ζήση σε ΦΕΚ 15/05/2020 15
Δημοσίευση απόφασης ανανέωσης σύμβασης υπαλλήλων Κέντρου Κοινότητας δ. Ορεστιάδας σε ΦΕΚ 15/05/2020 16
Δημοσίευση απόφασης λύσης υπαλληλικής σχέσης Παρασκευά Ευάγγελου του Κων/νου σε ΦΕΚ 15/05/2020 13
Δημοσίευση απόφασης λύσης υπαλληλικής σχέσης Χατζηχρίστου Παρασκευούλας του Κων/νου σε ΦΕΚ 15/05/2020 13
Δημοσίευση απόφασης ανανέωσης σύμβασης υπαλλήλων Κέντρου Κοινότητας (ΡΟΜΑ) σε ΦΕΚ 15/05/2020 14