06 | 04 | 2020

Ανοικτά δεδομένα

Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας Εμφανίσεις
Απόφαση της οικονομικής επιτροπής του δήμου Ορεστιάδας έγκριση “Προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας, βαρέως τύπου και χωρητικότητας 16m3”. 17/01/2020 22
Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Αλεξανδρούπολης (ΔΕΥΑΑ) έγκριση πρακτικού & αποτελέσματος διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας “Υγρών Καυσίμων έτους 2019” 17/01/2020 22
Η σε ορθή επανάληψηαριθμ. 138/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο Δήμου Ορεστιάδας αναφορικά με «Παράταση μίσθωσης ακινήτων για τη στέγαση των Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων Καστανέων, Καβύλης για δύο μήνες ( Δεκέμβριο 16/01/2020 22
Έγκριση κίνησης-επιστροφή αυτοκινήτου ΚΗΥ 5367 από Θεσ-νίκη 15/01/2020 28
Έγκριση κίνησης αυτοκινήτου δ. Αλεξ-πολης -Κομοτηνή (αντιδήμαρχος Ιντζεπελίδου) 15/01/2020 22
Έγκριση κίνησης αυτοκινήτου δ. Ορεστιάδας για Κομοτηνή (βλάβη επικαθήμενου) 15/01/2020 24
Έγκριση κίνησης αυτοκινήτου Δ. Σαμοθράκης για Κομοτηνή - ΧΥΤΑ 9.1.2020 15/01/2020 23
Εξαίρεση από το ασυμβίβαστο άσκησης ελεύθερου επαγγέλματος του Βαλκάνη Ευάγγελου του Χρήστου, ειδικού συνεργάτη του Δήμου Διδυμοτείχου 10/01/2020 25
Εξαίρεση από το ασυμβίβαστο άσκησης ελεύθερου επαγγέλματος του Σκερλετόπουλου Λεωνίδα του Αθανασίου, ειδικού συνεργάτη του Δήμου Διδυμοτείχου 10/01/2020 22
Δημοσίευση απόφασης λύσης υπαλληλικής σχέσης της της Παπανικολοπούλου Καλίνης του Ιωάννη σε ΦΕΚ 10/01/2020 24