27 | 03 | 2023

Ανοικτά δεδομένα

Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας Εμφανίσεις
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 111/2022 απόφασης της Ο.Ε. δήμου Διδ/χου 28/07/2022 91
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 98/2022 απόφασης του Δ.Σ. δήμου Ορεστιάδας 28/07/2022 84
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 97/2022 απόφασης του Δ.Σ. δήμου Ορεστιάδας 28/07/2022 102
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 96/2022 απόφασης Δ.Σ. δήμου Ορεστιάδας 28/07/2022 96
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 329/2022 απόφασης της Ο.Ε. δήμου Αλεξ/πολης 28/07/2022 90
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 129/2022 απόφασης της Ο.Ε. δήμου Σουφλίου 28/07/2022 97
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 130/2022 απόφασης της Ο.Ε. δήμου Σουφλίου 28/07/2022 87
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 266/2022 απόφασης της Ο.Ε. δήμου Αλεξ/πολης 28/07/2022 82
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 128/2022 απόφασης της Ο.Ε. δήμου Σουφλίου 28/07/2022 76
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 52/2022 απόφασης Δ.Σ. δήμου Διδ/χου 28/07/2022 77