27 | 10 | 2021

Ανοικτά δεδομένα

Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας Εμφανίσεις
Έλεγχος νομιμότητας της αποφ. 200/2021 της Ο.Ε. του δήμου Αλεξ/πολης 07/06/2021 42
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 273/2021 απόφασης της Ο.Ε. του δήμου Αλεξ/πολης 07/06/2021 36
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 274/2021 απόφασης της Ο.Ε. του δήμου Αλεξ/πολης 07/06/2021 43
Έλεγχος νομιμότητας της αποφ. 112/2021 της Ο.Ε. του δήμου Αλεξ/πολης 07/06/2021 41
Δημοσίευση απόφασης ανανέωσης σύμβασης υπαλλήλου του ΝΠΔΔ ΚΕΚΟΠΑ δήμου Διδ/χου σε ΦΕΚ 17/05/2021 38
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 7/2021 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ δήμου Διδ/χου - Ευγενίδειου 17/05/2021 39
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 46/2021 απόφασης του Δ.Σ. του δήμου Διδ/χου - 4η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2021 17/05/2021 42
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 37/2021 απόφασης του Δ.Σ. του δήμου Διδ/χου - 3η αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2021 17/05/2021 41
Δημοσίευση απόφασης λύσης υπαλληλικής σχέσης του ΚΑΤΣΙΑΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του Βασιλείου σε ΦΕΚ 07/05/2021 38
Δημοσίευση απόφασης μετάταξης της ΜΠΟΓΙΑΤΖΗ ΑΝΝΑΣ του Δημητρίου σε ΦΕΚ 07/05/2021 33