30 | 11 | 2022

Ανοικτά δεδομένα

Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας Εμφανίσεις
Δημοσίευση απόφασης πρόσληψης δικηγόρου ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ στο δήμο Διδ/χου 04/04/2022 69
Έλεγχος νομιμότητας της αποφ. 12/2022 της Ο.Ε. δήμου Διδ/χου (έγκριση προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ ΚΕΚΟΠΑΔ) 04/04/2022 78
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 12/2022 απόφασης της Ο.Ε. δήμου Διδ/χου (έγκριση προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ ΚΕΚΟΠΑΔ) 04/04/2022 72
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 14/2022 απόφασης της Ο.Ε. δήμου Διδ/χου 04/04/2022 77
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 141/2022 απόφασης της Ο.Ε. δήμου Αλεξ/πολης 04/04/2022 73
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 32/2022 απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Ορεστιάδας (έγκριση αγοράς αγροτεμαχίου) 04/04/2022 71
Κατάταξη σε προσωποπαγείς θέσεις ΙΔΑΧ στο ΝΠΔΔ Δημοτική Κοινωνική Αλληλεγγύη Προσχολική Αγωγή Καβάλας 28/03/2022 107
Έγκριση προγραμματισμού πρόσληψης Υδρονομέων Άρδευσης Δήμου Θάσου 2022 28/03/2022 90
Έγκριση προγραμματισμού πρόσληψης Υδρονομέων Άρδευσης ΤΟΕΒ Κοιλάδας Πιερίας 2022 28/03/2022 97
Αύξηση ωρών απασχόλησης υπαλλήλων ΙΔΟΧ Δήμου Νέστου 28/03/2022 97