03 | 03 | 2024

Ανοικτά δεδομένα

Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας Εμφανίσεις
Έγκριση θέσης σε κυκλοφορία 3 απορριμματοφόρων του δήμου Αλεξ/πολης 28/07/2022 169
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 131/2022 απόφασης της Ο.Ε. δήμου Διδ/χου (1η αναμόρφωση προϋπολογισμού ΚΕΚΟΠΑΔ) 28/07/2022 193
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 132/2022 απόφασης της Ο.Ε. δήμου Διδ/χου (1η αναμόρφωση Ο.Π.Δ.) 28/07/2022 174
Έγκριση υπερκατανάλωσης καυσίμων από Δ. Σουφλίου - ΑΠΡ 2022 28/07/2022 185
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 111/2022 απόφασης της Ο.Ε. δήμου Διδ/χου 28/07/2022 180
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 98/2022 απόφασης του Δ.Σ. δήμου Ορεστιάδας 28/07/2022 178
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 97/2022 απόφασης του Δ.Σ. δήμου Ορεστιάδας 28/07/2022 197
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 96/2022 απόφασης Δ.Σ. δήμου Ορεστιάδας 28/07/2022 189
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 329/2022 απόφασης της Ο.Ε. δήμου Αλεξ/πολης 28/07/2022 182
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 129/2022 απόφασης της Ο.Ε. δήμου Σουφλίου 28/07/2022 185