02 | 10 | 2022

Ανοικτά δεδομένα

Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας Εμφανίσεις
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 565/2022 απόφασης της Ο.Ε. δήμου Αλεξ/πολης 13/09/2022 20
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 197/2022 απόφασης της Ο.Ε. Δήμου Διδυμοτείχου 13/09/2022 19
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 305/2022 απόφασης της Ο.Ε. δήμου Αλεξ/πολης 13/09/2022 22
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 90/2022 απόφασης του Δ.Σ. δήμου Διδυμοτείχου-έκθεση β΄τριμήνου 13/09/2022 21
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 89/2022 του Δ.Σ. δήμου Διδ/χου 13/09/2022 22
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 141/2022 της Ο.Ε. δήμου Σαμοθράκης 13/09/2022 14
Εξέταση προσφυγής για αλλαγή επωνύμου (Μητηλέτση) 17/08/2022 32
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 204/2022 απόφασης της Ο.Ε. δήμου Ορεστιάδας (ΤΕΒΑ) 17/08/2022 27
Δημοσίευση απόφασης πρόσληψης υπαλλήλου ΙΔΟΧ στο ΝΠΔΔ ΚΕΚΟΠΑ Διδ/χου σε ΦΕΚ (Μπιντικούδη) 17/08/2022 32
Δημοσίευση απόφασης πρόσληψης υπαλλήλου ΙΔΟΧ στο ΝΠΔΔ ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ Αλεξ/πολης σε ΦΕΚ (Ιωαννίδου) 17/08/2022 29