27 | 03 | 2023

Ανοικτά δεδομένα

Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας Εμφανίσεις
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 118/2022 του Δ.Σ. δήμου Διδ/χου (έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης γ΄τριμήνου) 28/12/2022 230
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 264/2022 απόφασης της Ο.Ε. δήμου Σουφλίου 28/12/2022 167
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 810/2022 απόφασης της Ο.Ε. δήμου Αλεξ/πολης 28/12/2022 34
Έγκριση θέσης σε κυκλοφορίας φορτηγού τύπου van δήμου Αλεξ/πολης 28/12/2022 87
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 281/2022 απόφασης της Ο.Ε. δήμου Διδ/χου (έγκριση 7ης αναμόρφωσης Π/Υ οικ. έτους 2022) 28/12/2022 251
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 90/2022 απόφασης του Δ.Σ. ΝΠΔΔ ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ Αλεξ/πολης 28/12/2022 171
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 779/2022 απόφασης της Ο.Ε. δήμου Αλεξ/πολης 28/12/2022 171
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 92/2022 απόφασης του Δ.Σ. Σουφλίου (Κανονισμός λειτουργίας Εμποροπανήγυρης Τυχερού) 28/12/2022 231
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 91/2022 απόφασης του Δ.Σ. Σουφλίου (Κανονισμός λειτουργίας λαϊκών αγορών) 28/12/2022 235
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 736/2022 απόφασης της Ο.Ε. Δήμου Αλεξ/πολης 10/11/2022 67