06 | 04 | 2020

Ανοικτά δεδομένα

Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας Εμφανίσεις
Η αριθμ. 6/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διδυμοτείχου σχετικά με «Έγκριση της αριθ.1/2020 απόφασης του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Πολιτισμού – Αθλητισμού –Παιδείας- Νεολαίας & Περιβάλλοντος δήμου Διδυμοτείχου - σχετικά με την έγκριση 25/02/2020 9
Δημοσίευση απόφασης λύσης υπαλληλικής σχέση ΠΕΡΙΦΑΝΗ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ σε ΦΕΚ 25/02/2020 8
Κίνηση δ. Σουφλίου - ΧΥΤΑ - ΜΑΡΤΗΣ 2020 25/02/2020 11
Κίνηση δ. Ορεστιάδας - ΧΥΤΑ - ΜΑΡΤΗΣ 2020 25/02/2020 10
Έγκριση κατανάλωσης καυσίμων καθ' υπέρβαση για το μήνα Γενάρη 2020 καθορισθέντων ανωτάτων ορίων από υπηρεσιακά αυτοκίνητα του Δήμου Σουφλίου 25/02/2020 7
Έγκριση κατ΄ εξαίρεση οδήγησης υπηρεσιακών οχημάτων από υπάλληλο του Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ» του Δήμου Αλεξ/πολης 25/02/2020 8
Κίνηση δ. Ορεστιάδας - Δήμαρχος στην Κομοτηνή στην 12/12/2020 25/02/2020 9
Κίνηση δ. Σαμοθράκης - ΧΥΤΑ 11-12/02.2020 και επιστροφή οχήματος από συνεργείο 25/02/2020 7
Εξαίρεση από το ασυμβίβαστο άσκησης ελεύθερου επαγγέλματος του Καστώρη Χριστόδουλου του Δημητρίου, ειδικού συνεργάτη του Δήμου Ορεστιάδας Ν. Έβρου 25/02/2020 7
Καθορισμός ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης & Παιδείας Δήμου Σουφλίου για το έτος 2020 25/02/2020 6