03 | 03 | 2024

Ανοικτά δεδομένα

Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας Εμφανίσεις
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 850/2022 απόφασης της Ο.Ε. Αλεξ/πολης 28/12/2022 334
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 191/2022 απόφασης του Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α. Αλεξ/πολης 28/12/2022 273
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 351/2022 απόφασης της Ο.Ε. δήμου Ορεστιάδας 28/12/2022 331
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 350/2022 απόφασης της Ο.Ε. δήμου Ορεστιάδας 28/12/2022 117
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 118/2022 του Δ.Σ. δήμου Διδ/χου (έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης γ΄τριμήνου) 28/12/2022 313
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 264/2022 απόφασης της Ο.Ε. δήμου Σουφλίου 28/12/2022 246
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 810/2022 απόφασης της Ο.Ε. δήμου Αλεξ/πολης 28/12/2022 117
Έγκριση θέσης σε κυκλοφορίας φορτηγού τύπου van δήμου Αλεξ/πολης 28/12/2022 174
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 281/2022 απόφασης της Ο.Ε. δήμου Διδ/χου (έγκριση 7ης αναμόρφωσης Π/Υ οικ. έτους 2022) 28/12/2022 334
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 90/2022 απόφασης του Δ.Σ. ΝΠΔΔ ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ Αλεξ/πολης 28/12/2022 255