30 | 11 | 2022

Ανοικτά δεδομένα

Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας Εμφανίσεις
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 150/2022 απόφασης της Ο.Ε. δήμου Διδ/χου 28/07/2022 111
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 148/2022 απόφασης της Ο.Ε. δήμου Διδ/χου 28/07/2022 57
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 418/2022 απόφασης της Ο.Ε. δήμου Αλεξ/πολης 28/07/2022 59
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 64/2022 απόφασης του Δ.Σ. δήμου Διδ/χου (3η αναμόρφωση προϋπολογισμού δήμου) 28/07/2022 65
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ- Έλεγχος νομιμότητας της απόφασης 98/2022 του Δ.Σ. δήμου Ορεστιάδας 28/07/2022 144
'Ελεγχος νομιμότητας της αριθμ. 173/2022 απόφασης δήμου Ορεστιάδας 28/07/2022 51
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 432/2022 απόφασης της Ο.Ε. δήμου Αλεξ/πολης 28/07/2022 54
Έγκριση θέσης σε κυκλοφορία 3 απορριμματοφόρων του δήμου Αλεξ/πολης 28/07/2022 52
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 131/2022 απόφασης της Ο.Ε. δήμου Διδ/χου (1η αναμόρφωση προϋπολογισμού ΚΕΚΟΠΑΔ) 28/07/2022 58
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 132/2022 απόφασης της Ο.Ε. δήμου Διδ/χου (1η αναμόρφωση Ο.Π.Δ.) 28/07/2022 42