26 | 10 | 2020

Ανοικτά δεδομένα

Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας Εμφανίσεις
Έγκριση κίνησης αυτοκινήτου δ. Σαμοθράκης για Κομοτηνή - ΧΥΤΑ 10.09.2020 14/09/2020 12
Προσθήκη οδηγών στις κινήσεις δ. Ορεστιάδας για ΧΥΤΑ τον ΣΕΠΤ 2020 14/09/2020 13
Έγκριση κίνησης αυτοκινήτου για Κομοτηνή - Δήμαρχος Ορεστιάδας 14/09/2020 12
Έγκριση κίνησης αυτοκινήτου δ. Σαμοθράκης για Κομοτηνή - ΧΥΤΑ 03.09.2020 14/09/2020 11
Έγκριση κίνησης αυτοκινήτου δ. Αλεξ/πολης στη Δράμα - επισκευή απορριμματοφόρου 14/09/2020 11
Έγκριση κίνησης αυτοκινήτου - Δήμαρχος Αλεξ/πολης στη Θεσσαλονίκη 14/09/2020 12
Έγκριση κίνησης απορριμματοφόρων δ. Αλεξ/πολης για ΧΥΤΑ - ΣΕΠΤ 2020 14/09/2020 12
Έγκριση κίνησης αυτοκινήτων δ. Αλεξ/πολης - ΧΥΤΑ - ΣΕΠΤ 2020 14/09/2020 13
Έγκριση κίνησης αυτοκινήτων δ. Σαμοθράκης (ΧΥΤΑ & ΚΔΑΥ στις 31.08.2020) 14/09/2020 11
Δημοσίευση απόφασης λύσης υπαλληλικής σχέσης της Μπρίκα Αικατερίνης του Αποστόλου σε ΦΕΚ 14/09/2020 13