27 | 03 | 2023

Ανοικτά δεδομένα

Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας Εμφανίσεις
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 116/2022 απόφασης του Δ.Σ. Διδ/χου (6η αναμόρφωση Π/Υ οικ. έτους 2022) 10/11/2022 284
Έξέταση προσφυγής Δ. Καλτσουκαλά κατά πράξεων του ΝΠΔΔ ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ Δ. Αλεξ/πολης 10/11/2022 125
Δημοσίευση απόφασης μετάταξης υπαλλήλου δ. Αλεξ/πολης σε ΦΕΚ 10/11/2022 107
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 250/2022 απόφασης της Ο.Ε. δήμου Διδ/χου (4η αναμόρφωση Π/Υ του ΝΠΔΔ ΚΕΚΟΠΑ Διδ/χου) 04/11/2022 62
Επικύρωση αποτελέσματος αρχαιρεσιών του Ιατρικού Συλλόγου Ν. Έβρου 2022 04/11/2022 64
Έλεγχος νομιμότητας της αριθ. 186/2022 απόφασης του Δ.Σ. δήμου Αλεξ/πολης (Τροποποίηση του Κανονισμού λειτουργίας δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων) 04/11/2022 266
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 85/2022 απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Ορεστιάδας 04/11/2022 122
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 243/2022 απόφασης της Ο.Ε. δήμου Διδ/χου 27/10/2022 69
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 166/2022 απόφασης του Δ.Σ. δήμου Αλεξ/πολης 27/10/2022 58
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 165/2022 απόφασης του Δ.Σ. δήμου Αλεξ/πολης 27/10/2022 53