22 | 01 | 2020

Ανοικτά δεδομένα

Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας Εμφανίσεις
Έγκριση της 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο» 09/12/2019 19
η υπαλληλική σχέση της ΘΕΟΧΑΡΙΔΟΥ ΧΡΥΣΗΣ του Ηλία, ειδικότητας ΥΕ Καθαριστριών Σχολικών Μονάδω 09/12/2019 17
Πρόσληψη της ΔΡΑΚΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑΣ του Δράκου σε θέση ειδικού συνεργάτη του Δημάρχου Διδυμοτείχου 09/12/2019 19
Έγκριση κατ΄ εξαίρεση οδήγησης υπηρεσιακού οχήματος του ΝΠΔΔ ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ δ. Αλεξ/πολης 09/12/2019 18
Απόφασης πρόσληψης ειδικού συνεργάτη στο Δήμο Διδυμοτείχου. 09/12/2019 19
Επικύρωση της αριθ. 63/19 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ- ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ. 05/12/2019 16
26544 Έγκριση κίνησης αυτοκινήτου εκτός ορίων Νομού δήμος Αλεξανδρούπολης 03/12/2019 26
Έγκριση κίνησης δ. Αλεξ/πολης για Κομοτηνή (Δήμαρχος & Πρόεδρος ΤΚ Μάκρης) 02/12/2019 28
2540 Έγκριση κατ΄ εξαίρεση οδήγησης υπηρεσιακών οχημάτων από υπαλλήλους του δήμου Ορεστιάδας που δεν κατέχουν οργανική θέση οδηγού 02/12/2019 25
Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλων Α.Μ.Θ στο εξωτερικό 29/11/2019 33