11 | 08 | 2022

Ανοικτά δεδομένα

Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας Εμφανίσεις
Έγκριση μετακίνησης για δύο (2) έτη στον Δήμο Νέστου των υπαλλήλων του Ν.Π.Δ.Δ. ΕΥΝΕΣΤΙΑ με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου, Ειρήνης Κώστογλου και Ιωάννη Ευθυμίου 30/06/2022 16
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 844/2021 απόφασης της Ο.Ε. δήμου Αλεξ/πολης 04/04/2022 58
Εξαίρεση από το ασυμβίβαστο ειδικού συνεργάτη στο Δήμο Σουφλίου (Πατέλης) 04/04/2022 58
Έγκριση υπερκατανάλωσης καυσίμων από Δ. Σουφλίου - ΙΑΝ 2022 04/04/2022 62
Εξέταση προσφυγής Δ. Καλτσουκαλά 04/04/2022 61
Δημοσίευση απόφασης πρόσληψης υπαλλήλου ΙΔΟΧ στο ΝΠΔΔ ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ Δ. Αλεξ/πολης σε ΦΕΚ 04/04/2022 58
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 24/2022 του Δ.Σ. Σαμοθράκης 04/04/2022 63
Δημοσίευση απόφασης πρόσληψης υπαλλήλου ΙΔΟΧ στο Δήμο Σουφλίου 04/04/2022 63
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 11/2022 απόφασης της ΟΕ δήμου Διδ/χου 04/04/2022 58
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 18/2022 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Αλεξ/πολης 04/04/2022 56