24 | 07 | 2024

Ανοικτά δεδομένα

Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας Εμφανίσεις
Δημοσίευση απόφασης πρόσληψης υπαλλήλου ΙΔΟΧ στο Δήμο Σαμοθράκης 27/10/2022 189
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 250/2022 απόφασης της Ο.Ε. δήμου Ορεστιάδας 27/10/2022 188
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 565/2022 απόφασης της Ο.Ε. δήμου Αλεξ/πολης 13/09/2022 251
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 197/2022 απόφασης της Ο.Ε. Δήμου Διδυμοτείχου 13/09/2022 253
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 305/2022 απόφασης της Ο.Ε. δήμου Αλεξ/πολης 13/09/2022 235
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 90/2022 απόφασης του Δ.Σ. δήμου Διδυμοτείχου-έκθεση β΄τριμήνου 13/09/2022 250
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 89/2022 του Δ.Σ. δήμου Διδ/χου 13/09/2022 259
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 141/2022 της Ο.Ε. δήμου Σαμοθράκης 13/09/2022 232
Εξέταση προσφυγής για αλλαγή επωνύμου (Μητηλέτση) 17/08/2022 241
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 204/2022 απόφασης της Ο.Ε. δήμου Ορεστιάδας (ΤΕΒΑ) 17/08/2022 235