19 | 01 | 2020

Ανοικτά δεδομένα

Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας Εμφανίσεις
Πρόσληψη της ΠΑΖΒΑΝΤΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του Γεωργίου, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ειδικότητας ΠΕ Ψυχολόγων για την υλοποίηση της Πράξης « ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ. 26/11/2019 18
ανανέωσης συμβάσεων υπαλλήλων ΚΕΦΟ δήμου Διδυμοτείχου 23677 26/11/2019 29
Εξαίρεση από το ασυμβίβαστο άσκησης ελεύθερου επαγγέλματος του Μπίκου Παναγιώτη,ειδικού συνεργάτη του Δ. Αλεξ/πολης 25/11/2019 18
Εξαίρεση από το ασυμβίβαστο άσκησης ελεύθερου επαγγέλματος του Κατσαντούρα Φίλιππου, ειδικού συνεργάτη του Δ. Αλεξ/πολης 25/11/2019 18
Έγκριση κίνησης δ. Ορεστιάδας για ΧΥΤΑ -ΔΕΚ 2019 18/11/2019 25
Τροποποίηση της αριθ. 15104+14849/14-08-2018 απόφασής μας σχετικά με την έγκριση κατ΄εξαίρεση οδήγησης υπηρεσιακών οχημάτων από υπαλλήλους της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου που δεν κατέχουν οργανική θέση οδηγού 18/11/2019 23
Τροποποίηση της αριθ. 26976/27-11-2017 απόφασή μας σχετικά με τονΟρισμό εισηγητή στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο υπαλλήλων Ο.Τ.Α του Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Σουφλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 436 15/11/2019 19
Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλων στο εξωτερικό δήμος Ορεστιάδας 15/11/2019 24
Πρόσληψη υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την υλοποίηση του προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» από 03.10.2019 έως 31.08.2020 στο ΝΠ Σουφλίου 15/11/2019 21
μετατάσσεται ο υπάλληλος ΙΔΑΧ του Δήμου Σουφλίου, ΠΙΛΙΠΟΣΙΑΝ ΚΑΡΑΠΕΤ του Πιλίπου, ειδικότητας ΥΕ Εργατών με βαμθό σε ανώτερο κλάδο 15/11/2019 23