11 | 08 | 2022

Ανοικτά δεδομένα

Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας Εμφανίσεις
Αύξηση ωρών απασχόλησης υπαλλήλων ΙΔΟΧ Δήμου Νέστου 28/03/2022 56
Μετάταξη με κινητικότητα στον Δήμο Καβάλας του υπαλλήλου Βδέλλα Αθανάσιου 28/03/2022 57
Μετάταξη με κινητικότητα στον Δήμο Καβάλας του υπαλλήλου Παπακώστα Κωνσταντίνου 28/03/2022 52
Μετάταξη με κινητικότητα της υπαλλήλου Αρνίδου Παρασκευής στον Δήμο Καβάλας 28/03/2022 51
Μετάταξη με κινητικότητα στον Δήμο Καβάλας της υπαλλήλου Παντελάκη Αγλαϊα 28/03/2022 45
Μετάταξη με Κινητικότητα του υπαλλήλου ΚΟΛΙΣΤΑΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ στον Δήμο Θάσου 28/03/2022 88
Λύση υπαλληλικής σχέσης υπαλλήλου ΙΔΟΧ ΝΠΔΔ του Δήμου Καβάλας ΤΣΙΜΗΡΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 03/03/2022 56
Μετάταξη σε άλλο κλάδο ίδιας κατηγορίας της υπαλλήλου του Δήμου Καβάλας ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 03/03/2022 52
Καθορισμός ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων ημερών μετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων Δ.Καβάλας έτους 2022 03/03/2022 55
Έγκριση μετακίνησης για δύο (2) έτη στον Δήμο Παγγαίου Ν.Καβάλας υπαλλήλων του Ν.Π.Ι.Δ. «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Παγγαίου» 03/03/2022 45