24 | 07 | 2024

 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

 

 1. Η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας είναι αρμόδια για τον προγραμματισμό και σχεδιασμό των δράσεων, καθώς και το συντονισμό και την παρακολούθηση της λειτουργίας όλων των οργανικών μονάδων που υπάγονται σ' αυτή, την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τους και την αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς τους.
 2. Συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:
  1. τη Διεύθυνση Διοίκησης, με τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Αποκεντρωμένη Διοίκηση
  2. τη Διεύθυνση Οικονομικού, με τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Αποκεντρωμένη Διοίκηση
  3. τη Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών, με τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Αποκεντρωμένη Διοίκηση
  4. τη Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών, με τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Αποκεντρωμένη Διοίκηση
  5. τη Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Θεσσαλονίκης, με τοπική αρμοδιότητα στην περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης
  6. τη Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Κεντρικής Μακεδονίας, με τοπική αρμοδιότητα με τοπική αρμοδιότητα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, πλην της περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης
  7. τη Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Ανατολικής Μακεδονίας−Θράκης, με τοπική αρμοδιότητα στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας−Θράκης