27 | 10 | 2021

Ανοικτά δεδομένα

Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας Εμφανίσεις
ΛΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΙΠΕΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Δ.ΠΑΓΓΑΙΟΥ 26/10/2021 2
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΙΔΟΧ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Δ.ΚΑΒΑΛΑΣ 26/10/2021 3
ΛΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΤΟΡΟΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΝΕΣΤΙΑ Δ.ΝΕΣΤΟΥ 26/10/2021 3
ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΕΝΘΗΜΕΡΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ.ΚΑΒΑΛΑΣ 2022 26/10/2021 4
ΛΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΚΑΤΑΡΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΑΓΓΑΙΟΥ 26/10/2021 3
ΛΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΤΟΥ ΜΠΟΣΜΠΟΤΗ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΑΓΓΑΙΟΥ 26/10/2021 3
Λύση υπαλληλικής σχέσης του υπαλλήλου του Δ.Καβάλας ΤΡΑΓΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥ 30/09/2021 26
Λύση υπαλληληκής σχέσης της υπαλλήλου του Δ.Νέστου ΤΣΙΜΙΝΗ ΚΑΤΙΝΑ 30/09/2021 20
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 242/2021 απόφασης της Ο.Ε. του δήμου Σουφλίου 28/09/2021 22
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 237/2021 απόφασης της Ο.Ε. του δήμου Σουφλίου 28/09/2021 19