15 | 11 | 2019

Ανοικτά δεδομένα

Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας Εμφανίσεις
Πρόσληψη υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την υλοποίηση του προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» από 03.10.2019 έως 31.08.2020 στο ΝΠ Σουφλίου 15/11/2019 2
μετατάσσεται ο υπάλληλος ΙΔΑΧ του Δήμου Σουφλίου, ΠΙΛΙΠΟΣΙΑΝ ΚΑΡΑΠΕΤ του Πιλίπου, ειδικότητας ΥΕ Εργατών με βαμθό σε ανώτερο κλάδο 15/11/2019 2
Μετάταξη υπάλλήλου του Δήμου Ορεστιάδας, ΓΚΑΡΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ιωάννη, από τον κλάδο ΔΕ Ειδικής Υπηρεσίας Δημοτικών Αστυνόμων με βαθμό Β΄ στον ανώτερο κλάδο ΠΕ Ειδικής Υπηρεσίας Δημοτικών Αστυνόμων Β 15/11/2019 2
Έγκριση κίνησης αυτοκινήτου -Αντιδήμαρχος ΔΕ Φερών στην Καβάλα 13/11/2019 2
Έγκριση κίνησης αυτοκινήτων δ. Σαμοθράκης για ΧΥΤΑ & συνεργείο 14/11/19 13/11/2019 2
Έγκριση κίνησης αυτοκινήτου -Αντιδήμαρχος Ορεστιάδας 12/11/2019 3
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ.378/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξανδρούπολη 12/11/2019 3
9η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ Δήμος Αλεξανδρούπολης 12/11/2019 3
Έγκριση κίνησης αυτοκινήτου -Δήμαρχος Αλεξ/πολης στη ΠΕΔ 08/11/2019 5
Έγκριση κίνησης αυτοκινήτου δ. Ορεστιάδας στην Θεσ/νίκη 08/11/2019 5