16 | 04 | 2021

Ανοικτά δεδομένα

Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας Εμφανίσεις
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 180/2021 απόφασης της Ο.Ε. δ. Αλεξ/πολης 14/04/2021 2
Δημοσίευση απόφασης λύσης υπαλληλικής σχέσης του Τζιαλαμάγκα Παναγιώτη του Μιχαήλ σε ΦΕΚ 14/04/2021 2
Δημοσίευση απόφασης ανάκλησης μετάταξης του ΜΑΤΖΙΑΡΑ Μαρίνου του Γεωργίου-Ιωάννη σε ΦΕΚ 13/04/2021 2
Δημοσίευση απόφασης λύσης υπαλληλικής σχέσης ΝΑΚΟΥ Μαρίας του Κων/νου σε ΦΕΚ 13/04/2021 2
Δημοσίευση απόφασης ανάκλησης μετάταξης του ΛΙΑΚΙΔΗ Αναστάσιου του Νικολάου σε ΦΕΚ 13/04/2021 2
Δημοσίευση απόφασης πρόσληψης ειδικού συνεργάτη στο Δήμο Σουφλίου σε ΦΕΚ 13/04/2021 1
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 44/2021 απόφασης της Ο.Ε. δ. Ορεστιάδας 13/04/2021 2
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 23/2021 απόφασης της Ο.Ε. δ. Διδ/χου - 1η αναμόρφωση Π/Υ 2021 13/04/2021 2
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 92/2021 απόφασης της Ο.Ε. δ. Διδ/χου 13/04/2021 2
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 29/2021 απόφασης της Ο.Ε. δ. Διδ/χο - 2η αναμόρφωση Π/Υ 2021 13/04/2021 2