24 | 07 | 2024

Ανοικτά δεδομένα

Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας Εμφανίσεις
159336 Επικύρωση της αριθ. 332-23 απόφασης της Ο.Ε. του Δήμου Παγγαίου 30/11/2023 114
Επικύρωση της αριθ.229/2023 απόφασης Δ.Σ. Καβάλας 07/08/2023 177
Επικύρωση της αριθ.147/2023 απόφασης Ο.Ε. Καβάλας 15/06/2023 167
Εξέταση προσφυγής ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗς ΑΡΙΘ.41/2023 Δ.Σ. ΚΑΒΑΛΑΣ 15/05/2023 188
Έγκριση για σύμβαση μίσθωσης έργου - 3 γιατροί - ΝΠΔΔ ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ δήμου Αλεξ/πολης 17/02/2023 229
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 373/2022 απόφασης της Ο.Ε. δήμου Ορεστιάδας 17/02/2023 197
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 327/2022 απόφασης της Ο.Ε. δήμου Διδ/χου 17/02/2023 216
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 322/2022 απόφασης της Ο.Ε. δήμου Διδ/χου 17/02/2023 194
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 4/2023 απόφασης της Ο.Ε. δήμου Σαμοθράκης 17/02/2023 210
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 350/2022 απόφασης της Ο.Ε. δήμου Σουφλίου 17/02/2023 201