05 | 10 | 2023

Ανοικτά δεδομένα

Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας Εμφανίσεις
Επικύρωση της αριθ.229/2023 απόφασης Δ.Σ. Καβάλας 07/08/2023 39
Επικύρωση της αριθ.147/2023 απόφασης Ο.Ε. Καβάλας 15/06/2023 38
Εξέταση προσφυγής ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗς ΑΡΙΘ.41/2023 Δ.Σ. ΚΑΒΑΛΑΣ 15/05/2023 49
Έγκριση για σύμβαση μίσθωσης έργου - 3 γιατροί - ΝΠΔΔ ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ δήμου Αλεξ/πολης 17/02/2023 83
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 373/2022 απόφασης της Ο.Ε. δήμου Ορεστιάδας 17/02/2023 68
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 327/2022 απόφασης της Ο.Ε. δήμου Διδ/χου 17/02/2023 82
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 322/2022 απόφασης της Ο.Ε. δήμου Διδ/χου 17/02/2023 66
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 4/2023 απόφασης της Ο.Ε. δήμου Σαμοθράκης 17/02/2023 70
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 350/2022 απόφασης της Ο.Ε. δήμου Σουφλίου 17/02/2023 75
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 378/2022 απόφασης της Ο.Ε. δήμου Ορεστιάδας 17/02/2023 72