27 | 01 | 2022

Ανοικτά δεδομένα

Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας Εμφανίσεις
Δημοσίευση απόφασης λύσης υπαλληλικής σχέσης του ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ του Χρήστου σε ΦΕΚ 21/01/2022 7
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 146-2021 απόφασης του Δ.Σ. του δήμου Διδ/χου 21/01/2022 6
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 361-2021 απόφασης της Ο.Ε. δήμου Ορεστιάδας 21/01/2022 5
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 141-2021 απόφασης του Δ.Σ. δήμου Αλεξ/πολης 21/01/2022 6
Εξαίρεση από το ασυμβίβαστο ελεύθερου επαγγελματία και ειδικού συνεργάτη του Δήμου Σουφλίου (Τσακαλδήμη) 21/01/2022 6
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 343-2021 απόφασης της Ο.Ε. δήμου Ορεστιάδας 21/01/2022 4
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 777-2021 απόφασης της Ο.Ε. δήμου Αλεξ/πολης 21/01/2022 6
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 260-2021 απόφασης της Ο.Ε. δήμου Διδ/χου 21/01/2022 5
Έγκριση υπερκατανάλωσης καυσίμων από Δ. Σουφλίου - ΝΟΕ 2021 21/01/2022 6
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 231-2021 απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Αλεξ/πολης 21/01/2022 4