22 | 01 | 2021

Ανοικτά δεδομένα

Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας Εμφανίσεις
Έγκριση κίνησης αυτοκινήτου δ. Σαμοθράκης (ΧΥΤΑ - 14.01.2021) 18/01/2021 5
Έγκριση κίνησης αυτοκινήτου δ. Σαμοθράκης (ΧΥΤΑ - 07.01.2021) 18/01/2021 4
Δημοσίευση απόφασης ανανέωσης σύμβασης υπαλλήλων δ. Αλεξ/πολης σε ΦΕΚ 18/01/2021 4
Δημοσίευση απόφασης λύσης υπαλληλικής σχέσης της ΧΡΟΝΗ ΣΤΥΡΙΑΝΗΣ του Γεωργίου σε ΦΕΚ 18/01/2021 4
Δημοσίευση απόφασης μετάταξης της ΤΣΑΟΥΣΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑΣ του Χρήστου σε ΦΕΚ 18/01/2021 4
Έγκριση κίνησης αυτοκινήτων δ. Σαμοθράκης (ΧΥΤΑ & ΚΔΑΥ 03.12.2020) 18/01/2021 4
Έγκριση θέσης σε κυκλοφορία 3 οχημάτων δ. Ορεστιάδας 18/01/2021 5
Δημοσίευση απόφασης λύσης υπαλληλικής σχέσης της ΛΕΝΟΥΔΙΑ-ΒΑΒΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑΣ του Αθανασίου σε ΦΕΚ 18/01/2021 3
Έλεγχος νομιμότητας της αποφ. 351/2020 της Ο.Ε. δ. Ορεστιάδας 18/01/2021 5
Έλεγχος νομιμότητας της αποφ. 260/2020 της ΔΕΥΑ Αλεξ/πολης 18/01/2021 4