24 | 07 | 2024

Ανοικτά δεδομένα

Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας Εμφανίσεις
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 378/2022 απόφασης της Ο.Ε. δήμου Ορεστιάδας 17/02/2023 187
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 331/2022 απόφασης της Ο.Ε. δήμου Διδ/χου 17/02/2023 167
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 326/2022 απόφασης της Ο.Ε. δήμου Διδ/χου 17/02/2023 174
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 879/2022 απόφασης της Ο.Ε. δήμου Αλεξ/πολης 17/02/2023 167
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 323/2022 απόφασης της Ο.Ε. δήμου Διδ/χου 17/02/2023 147
Ανάκληση απόφασης περί διορισμού μέλους στο Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Διδ/χου 17/02/2023 147
Έγκριση θέσης σε κυκλοφορία επιβατικού οχήματος τύπου τζιπ - Δ.Διδ/χου 17/02/2023 146
Έγκριση θέσης σε κυκλοφορίας φορτηγού - ΓΟΕΒ Ορεστιάδας 17/02/2023 147
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 108/2022 απόφασης της Δ.Ε.Υ.Α.Ορεστιάδας 17/02/2023 148
Εξέταση προσφυγής Δ. Παπαδόπουλου κατά απόφασης Δημάρχου Αλεξ/πολης 17/02/2023 147