27 | 10 | 2020

Ανοικτά δεδομένα

Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας Εμφανίσεις
Έγκριση κίνησης αυτοκινήτου δ. Σαμοθράκης για Κομοτηνή -ΧΥΤΑ 01.10.2020 06/10/2020 9
Δημοσίευση απόφασης λύσης υπαλληλικής σχέσης της ΜΠΑΜΠΟΥΡΑ Σουλτάνας του Παναγιώτη σε ΦΕΚ 06/10/2020 9
Δημοσίευση απόφασης λύσης υπαλληλικής σχέσης του Αποστολίδη Ιωάννη του Δήμου σε ΦΕΚ 06/10/2020 9
Δημοσίευση αποφ. 40/2020 Δ.Σ. δ.Διδ/χου - σύσταση Επιτροπής στη ΔΕΥΑ Διδ/χου με αρμοδιότητα την επίλυση διαφορών καταναλωτών & Επιχείρησης 06/10/2020 8
Έγκριση υπερκατανάλωσης καυσίμων από Δ. Σουφλίου - ΑΥΓ 2020 06/10/2020 7
Έγκριση κίνησης συρμών μεταφοράς δ. Αλεξ/πολης στην Κομοτηνή - ΧΥΤΑ - ΟΚΤ 2020 01/10/2020 10
Έγκριση κίνησης απορριμματοφόρων δ. Αλεξ/πολης στην Κομοτηνή - ΧΥΤΑ - ΟΚΤ 2020 01/10/2020 9
Έγκριση κίνησης αυτοκινήτων δ. Διδυμοτείχου στην Κομοτηνή - ΧΥΤΑ - ΟΚΤ 2020 01/10/2020 10
Δημοσίευση απόφασης ανανέωσης σύμβασης υπαλλήλων ΚΕΚΟΠΑ δ. Διδ/χου σε ΦΕΚ 01/10/2020 11
Δημοσίευση απόφασης λύσης υπαλληλικής σχέσης της ΚΥΡΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑΣ του Ιωάννη σε ΦΕΚ 01/10/2020 9