23 | 02 | 2020

Ανοικτά δεδομένα

Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας Εμφανίσεις
Η αριθμ. 2/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διδυμοτείχου σχετικά με «Έγκριση της αριθ.87/2019 απόφασης του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. « Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Διδυμοτείχου, αναφορικά με την έγκριση προϋπολογισμού οι 06/02/2020 9
γκριση αγοράς ενός (1) καινούργιου απορριμματοφόρου οχήματος τύπου μύλου χωρητικότητας 12m3 από το ελεύθερο εμπόριο για τις ανάγκες του Δήμου Σουφλίου. 04/02/2020 12
Επικύρωση της αριθ.717/19 απόφασης Δ.Σ. Καβάλας 04/02/2020 13
Καθορισμός ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας αιρετών του Δήμου Ορεστιάδας για το έτος 2020 31/01/2020 17
Καθορισμός ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων του Δήμου Ορεστιάδας για το έτος 2020 31/01/2020 10
Καθορισμός ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας αιρετών του Δήμου Διδ/χου για το 2020 30/01/2020 10
Εγκρίνουμε την κίνηση του υπηρεσιακού οχήματος με αριθμ. Κυκλοφορίας ΚΥ- 8679 (φορτηγό κοντέινερ) του Δήμου Σαμοθράκης από Σαμοθράκη – Αλεξανδρούπολη –Κομοτηνή στις 30-1-2020 με επιστροφή αυθημερόν στη νήσο (για τη μεταφορά απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ Κομ 30/01/2020 10
Έγκριση κίνησης αυτοκινήτου -Δήμαρχος Αλεξ/πολης & 2 Αντιδήμαρχοι στη Θεσ-νίκη στις 31/01/2020 ΕΛΙΚΑΣ 29/01/2020 16
Έγκριση κίνησης αυτοκινήτων δ. Διδ-χου - ΧΥΤΑ ΦΛΕΒ 2020 29/01/2020 13
Έγκριση κίνησης αυτοκινήτων δ. Αλεξ-πολης - ΧΥΤΑ Φλεβάρης 2020 29/01/2020 14