01 | 06 | 2020

Ανοικτά δεδομένα

Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας Εμφανίσεις
Έγκριση κατ' εξαίρεση οδήγησης υπηρεσιακών οχημάτων από υπαλλήλους του Γ.Ο.Ε.Β. Ορεστιάδας 28/05/2020 2
Δημοσίευση απόφασης ανανέωσης σύμβασης υπαλλήλων ΚΚ δ. Σουφλίου 28/05/2020 2
Έλεγχος νομιμότητας της απόφ. 40-2020 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Ορεστιάδας 28/05/2020 2
Έγκριση κίνησης αυτοκινήτου δ. Σαμοθράκης (επιστροφή από επισκευή σε συνεργείο) 15/05/2020 12
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 90/2020 απόφασης της Ο.Ε. δ. Ορεστιάδας 15/05/2020 11
Έγκριση κίνησης αυτοκινήτου δ. Αλεξ/πολης στην Κομοτηνή (δήμαρχος & Γιαννακίδου) 15/05/2020 12
Έγκριση κίνησης αυτοκινήτου δ. Αλεξ/πολης στη Θεσσαλονίκη 15/05/2020 11
Έγκριση κίνησης αυτοκινήτων δ. Σαμοθράκης για ΧΥΤΑ (07.05.2020) 15/05/2020 11
Έγκριση κίνησης απορριμματοφόρων δ. Αλεξ/πολης για ΧΥΤΑ 15/05/2020 12
Έγκριση κίνησης αυτοκινήτων δ. Αλεξ/πολης για ΧΥΤΑ - (Μάης 2020) 15/05/2020 12