30 | 11 | 2022

Ανοικτά δεδομένα

Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας Εμφανίσεις
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 165/2022 απόφασης του Δ.Σ. δήμου Αλεξ/πολης 27/10/2022 14
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 254/2022 απόφασης της Ο.Ε. δήμου Σουφλίου 27/10/2022 14
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 554/2022 απόφασης της Ο.Ε. δήμου Αλεξ/πολης 27/10/2022 14
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 232/2022 απόφασης της Ο.Ε. δήμου Διδ/χου 27/10/2022 16
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 247/2022 απόφασης της Ο.Ε. δήμου Σουφλίου 27/10/2022 14
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 226/2022 απόφασης της Ο.Ε. δήμου Διδ/χου 27/10/2022 14
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 228/2022 απόφασης της Ο.Ε. δήμου Ορεστιάδας 27/10/2022 17
Δημοσίευση απόφασης πρόσληψης υπαλλήλου ΙΔΟΧ στο Δήμο Σαμοθράκης 27/10/2022 12
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 250/2022 απόφασης της Ο.Ε. δήμου Ορεστιάδας 27/10/2022 11
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 565/2022 απόφασης της Ο.Ε. δήμου Αλεξ/πολης 13/09/2022 49