11 | 08 | 2022

Ανοικτά δεδομένα

Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας Εμφανίσεις
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 132/2022 απόφασης της Ο.Ε. δήμου Διδ/χου (1η αναμόρφωση Ο.Π.Δ.) 28/07/2022 8
Έγκριση υπερκατανάλωσης καυσίμων από Δ. Σουφλίου - ΑΠΡ 2022 28/07/2022 5
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 111/2022 απόφασης της Ο.Ε. δήμου Διδ/χου 28/07/2022 5
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 98/2022 απόφασης του Δ.Σ. δήμου Ορεστιάδας 28/07/2022 5
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 97/2022 απόφασης του Δ.Σ. δήμου Ορεστιάδας 28/07/2022 5
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 96/2022 απόφασης Δ.Σ. δήμου Ορεστιάδας 28/07/2022 4
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 329/2022 απόφασης της Ο.Ε. δήμου Αλεξ/πολης 28/07/2022 5
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 129/2022 απόφασης της Ο.Ε. δήμου Σουφλίου 28/07/2022 5
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 130/2022 απόφασης της Ο.Ε. δήμου Σουφλίου 28/07/2022 7
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 266/2022 απόφασης της Ο.Ε. δήμου Αλεξ/πολης 28/07/2022 4