27 | 03 | 2023

Ανοικτά δεδομένα

Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας Εμφανίσεις
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 323/2022 απόφασης της Ο.Ε. δήμου Διδ/χου 17/02/2023 10
Ανάκληση απόφασης περί διορισμού μέλους στο Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Διδ/χου 17/02/2023 11
Έγκριση θέσης σε κυκλοφορία επιβατικού οχήματος τύπου τζιπ - Δ.Διδ/χου 17/02/2023 10
Έγκριση θέσης σε κυκλοφορίας φορτηγού - ΓΟΕΒ Ορεστιάδας 17/02/2023 12
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 108/2022 απόφασης της Δ.Ε.Υ.Α.Ορεστιάδας 17/02/2023 12
Εξέταση προσφυγής Δ. Παπαδόπουλου κατά απόφασης Δημάρχου Αλεξ/πολης 17/02/2023 12
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 141/2022 απόφαση της Ο.Ε. Δήμου Διδ/χου - 9η αναμόρφωση Π/Υ 2022 17/02/2023 10
Εξέταση προσφυγής Δ. Μαστορόπουλου κατά απόφασης Δημάρχου Αλεξ/πολης 17/02/2023 10
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 146/2022 απόφασης της Ο.Ε. δήμου Διδ/χου 17/02/2023 11
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 224/2022 απόφασης του Δ.Σ. δήμου Αλεξ/πολης (κανονισμός λειτουργίας στάσιμου εμπορίου) 28/12/2022 245