17 | 04 | 2024

Ανοικτά δεδομένα

Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας Εμφανίσεις
Δημοσίευση απόφασης πρόσληψης υπαλλήλου ΙΔΟΧ στο ΝΠΔΔ ΚΕΚΟΠΑ Διδ/χου σε ΦΕΚ (Μπιντικούδη) 17/08/2022 225
Δημοσίευση απόφασης πρόσληψης υπαλλήλου ΙΔΟΧ στο ΝΠΔΔ ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ Αλεξ/πολης σε ΦΕΚ (Ιωαννίδου) 17/08/2022 214
Δημοσίευση απόφασης μετάταξης του Σαριανίδη Αλέξανδρου του Παναγιώτη στο ΦΕΚ 28/07/2022 216
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 150/2022 απόφασης της Ο.Ε. δήμου Διδ/χου 28/07/2022 290
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 148/2022 απόφασης της Ο.Ε. δήμου Διδ/χου 28/07/2022 208
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 418/2022 απόφασης της Ο.Ε. δήμου Αλεξ/πολης 28/07/2022 201
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 64/2022 απόφασης του Δ.Σ. δήμου Διδ/χου (3η αναμόρφωση προϋπολογισμού δήμου) 28/07/2022 230
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ- Έλεγχος νομιμότητας της απόφασης 98/2022 του Δ.Σ. δήμου Ορεστιάδας 28/07/2022 289
'Ελεγχος νομιμότητας της αριθμ. 173/2022 απόφασης δήμου Ορεστιάδας 28/07/2022 198
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 432/2022 απόφασης της Ο.Ε. δήμου Αλεξ/πολης 28/07/2022 202