01 | 06 | 2020

Ανοικτά δεδομένα

Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας Εμφανίσεις
Κίνηση δ. Σαμοθράκης - ΧΥΤΑ 11-12/02.2020 και επιστροφή οχήματος από συνεργείο 25/02/2020 17
Εξαίρεση από το ασυμβίβαστο άσκησης ελεύθερου επαγγέλματος του Καστώρη Χριστόδουλου του Δημητρίου, ειδικού συνεργάτη του Δήμου Ορεστιάδας Ν. Έβρου 25/02/2020 18
Καθορισμός ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης & Παιδείας Δήμου Σουφλίου για το έτος 2020 25/02/2020 16
Καθορισμός ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας & Περιβάλλοντος Δήμου Αλεξ/πολης για το έτος 2020 25/02/2020 25
Δημοσίευση απόφασης λύσης υπαλληλικής σχέσης ΠΕΡΙΦΑΝΗ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ του Αγγέλουσε ΦΕΚ 11/02/2020 36
Δημοσίευση απόφασης ανανέωσης σύμβασης υπαλλήλων ΚΕΚΟΠΑΑ δ. Ορεστιάδας σε ΦΕΚ (αριθμ. πρωτ. 408-2020) 11/02/2020 30
Δημοσίευση απόφασης ανανέωσης σύμβασης υπαλλήλων ΚΕΚΟΠΑ δ. Διδυμοτείχου σε ΦΕΚ 11/02/2020 29
Δημοσίευση απόφασης μετάταξης σε ανώτερη κατηγορία του Σεφεριάδη Ηλία του Κων/νου σε ΦΕΚ 11/02/2020 33
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 94 /2019 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. “Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης ” του Δήμου Διδυμοτείχου 07/02/2020 40
Δημοσίευση απόφασης λύσης υπαλληλικής σχέσης ΣΤΡΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΥΛΙΝΑΣ του Αθανασίου σε ΦΕΚ 07/02/2020 39