27 | 10 | 2021

Ανοικτά δεδομένα

Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας Εμφανίσεις
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 120/2021 απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Αλεξ/πολης 12/07/2021 17
Έλεγχος νομιμότητας της αποφ. 121/2021 απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Αλεξ/πολης 12/07/2021 19
Έλεγχος νομιμότητας της αιρθμ. 119/2021 απόφασης της Δ.Ε.Υ.Α. Αλεξ/πολης 12/07/2021 18
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 157/2021 απόφασης της Ο.Ε. δ. Σουφλίου 12/07/2021 20
Έγκριση θέσης σε κυκλοφορία απορριμματοφόρου δ. Διδ/χου 12/07/2021 18
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 56/2021 απόφασης του Δ.Σ. Δήμου Διδ/χου - 5η αναμόρφωση Π/Υ 12/07/2021 20
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 156/2021 απόφασης της Ο.Ε. δ. Ορεστιάδας 12/07/2021 23
Απόφαση για στεγαστικό επίδομα στην ομογενή Ζαπουνίδου Όλγα 12/07/2021 19
Έγκριση υπερκατανάλωσης καυσίμων από το Δήμο Σουφλίου -ΑΠΡ 2021 12/07/2021 19
Δημοσίευση απόφασης λύσης υπαλληλικής σχέσης της ΚΑΛΕΤΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ του Βάη σε ΦΕΚ 07/06/2021 44