11 | 08 | 2022

Ανοικτά δεδομένα

Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας Εμφανίσεις
Δημοσίευση απόφασης λύσης υπαλληλικής σχέσης ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ του Αποστόλου σε ΦΕΚ 09/02/2022 61
Επικύρωση πρακτικών εκλογής του Προεδρείου Δ.Σ. δήμου Ορεστιάδας - απόφαση 4/2022 Δ.Σ. 09/02/2022 81
Έγκριση δωρεάς οχήματος από δήμο Αλεξ/πολης στο Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ. 09/02/2022 63
Επικύρωση πρακτικών εκλογής μελών της Ο.Ε. δήμου Ορεστιάδας - Απόφ. 2/2022 Δ.Σ. 09/02/2022 60
Επικύρωση πρακτικών εκλογής μελών της Ο.Ε. δήμου Σουφλίου - Απόφ. 2/2022 Δ.Σ. 09/02/2022 437
Δημοσίευση απόφασης λύσης υπαλληλικής σχέσης του ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ του Αποστόλου σε ΦΕΚ 09/02/2022 75
Δημοσίευση απόφασης λύσης υπαλληλικής σχέσης της ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΣ του Αθανασίου σε ΦΕΚ 09/02/2022 80
Έλεγχος νομιμότητας της αποφ. 12/2022 της Ο.Ε. δήμου Αλεξ/πολης 09/02/2022 87
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 273/2021 απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Αλεξ/πολης 09/02/2022 81
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 95/2021 απόφασης του Δ.Σ. Σουφλίου 09/02/2022 64