22 | 01 | 2020

Ανοικτά δεδομένα

Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας Εμφανίσεις
Μετάταξη υπάλλήλου του Δήμου Ορεστιάδας, ΓΚΑΡΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ιωάννη, από τον κλάδο ΔΕ Ειδικής Υπηρεσίας Δημοτικών Αστυνόμων με βαθμό Β΄ στον ανώτερο κλάδο ΠΕ Ειδικής Υπηρεσίας Δημοτικών Αστυνόμων Β 15/11/2019 21
Έγκριση κίνησης αυτοκινήτου -Αντιδήμαρχος ΔΕ Φερών στην Καβάλα 13/11/2019 22
Έγκριση κίνησης αυτοκινήτων δ. Σαμοθράκης για ΧΥΤΑ & συνεργείο 14/11/19 13/11/2019 23
Έγκριση κίνησης αυτοκινήτου -Αντιδήμαρχος Ορεστιάδας 12/11/2019 26
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ.378/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξανδρούπολη 12/11/2019 21
9η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ Δήμος Αλεξανδρούπολης 12/11/2019 22
Έγκριση κίνησης αυτοκινήτου -Δήμαρχος Αλεξ/πολης στη ΠΕΔ 08/11/2019 24
Έγκριση κίνησης αυτοκινήτου δ. Ορεστιάδας στην Θεσ/νίκη 08/11/2019 23
Έγκριση κίνησης αυτοκινήτου -Δήμαρχος Αλεξ/πολης στην Κομοτηνή 6/11/19 07/11/2019 24
Έγκριση κατ΄εξαίρεση οδήγησης υπηρεσιακών οχημάτων από αιρετό του Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης, Παιδείας και Περιβάλλοντος –ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ- του Δήμου Αλεξανδρούπολης 07/11/2019 22