22 | 01 | 2020

Ανοικτά δεδομένα

Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας Εμφανίσεις
απόφασης απόλυσης Ειδικού Συνεργάτη 15/10/2019 31
Διατήρησης ειδικής συνεργάτιδος στο Δήμο Αλεξανδρούπολης 15/10/2019 33
Έγκριση κατ΄ εξαίρεση οδήγησης υπηρεσιακών οχημάτων από υπαλλήλους του Δήμου Διδυμοτείχου που δεν κατέχουν οργανική θέση οδηγού 11/10/2019 33
Έγκριση κίνησης - επιστροφή αυτοκινήτου στο δ. Σαμοθράκης 07/10/2019 34
Έγκριση κίνησης αυτοκινήτου -Δήμαρχος Αλεξ/πολης για Περιφέρεια 07/10/2019 32
έγκριση κίνησης δ. Αλεξ/πολης-Δήμαρχος 04/10/19 04/10/2019 33
Η αριθμ. 218/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σαμοθράκης αναφορικά με «Περί έγκρισης 7ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2019του δήμου Σαμοθράκης 04/10/2019 37
Έγκριση κίνησης δ.Αλεξ/πολης -Δήμαρχος 7/10/19 04/10/2019 33
Έγκριση κίνησης αυτοκινήτων δ.Σαμοθράκης (ΧΥΤΑ -συνεργείο) 02/10/2019 32
ΔΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 349/19 14Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 02/10/2019 32