16 | 04 | 2021

Ανοικτά δεδομένα

Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας Εμφανίσεις
Έλεγχος νομιμότητας της αποφ. 470-2020 της Ο.Ε. του δήμου Αλεξ/πολης 13/10/2020 46
Δημοσίευση απόφασης λύσης υπαλληλικής σχέσης του ΤΡΥΠΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του Γεωργίου σε ΦΕΚ 13/10/2020 47
Έγκριση κίνησης αυτοκινήτου δ. Σαμοθράκης για Κομοτηνή -ΧΥΤΑ 01.10.2020 06/10/2020 49
Δημοσίευση απόφασης λύσης υπαλληλικής σχέσης της ΜΠΑΜΠΟΥΡΑ Σουλτάνας του Παναγιώτη σε ΦΕΚ 06/10/2020 47
Δημοσίευση απόφασης λύσης υπαλληλικής σχέσης του Αποστολίδη Ιωάννη του Δήμου σε ΦΕΚ 06/10/2020 46
Δημοσίευση αποφ. 40/2020 Δ.Σ. δ.Διδ/χου - σύσταση Επιτροπής στη ΔΕΥΑ Διδ/χου με αρμοδιότητα την επίλυση διαφορών καταναλωτών & Επιχείρησης 06/10/2020 47
Έγκριση υπερκατανάλωσης καυσίμων από Δ. Σουφλίου - ΑΥΓ 2020 06/10/2020 50
Έγκριση κίνησης συρμών μεταφοράς δ. Αλεξ/πολης στην Κομοτηνή - ΧΥΤΑ - ΟΚΤ 2020 01/10/2020 53
Έγκριση κίνησης απορριμματοφόρων δ. Αλεξ/πολης στην Κομοτηνή - ΧΥΤΑ - ΟΚΤ 2020 01/10/2020 45
Έγκριση κίνησης αυτοκινήτων δ. Διδυμοτείχου στην Κομοτηνή - ΧΥΤΑ - ΟΚΤ 2020 01/10/2020 43