03 | 12 | 2021

Ανοικτά δεδομένα

Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας Εμφανίσεις
Δημοσίευση απόφασης πρόσληψης δικηγόρου ΣΟΥΛΗ Αμαλίας του Δημητρίου σε ΦΕΚ 22/04/2021 43
Δημοσίευση απόφασης ανάκλησης διορισμού της ΣΟΥΛΗ Αμαλίας του Δημητρίου σε ΦΕΚ 22/04/2021 230
Απόφαση λύσης υπαλληλικής σχέσης ΒΡΑΝΗ Παναγιώτη του Κυριάκου & δημοσίευση σε ΦΕΚ 21/04/2021 49
Έγκριση αγοράς ενός αποφρακτικού οχήματος για τις ανάγκες του δήμου Σαμοθράκης 21/04/2021 46
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 180/2021 απόφασης της Ο.Ε. δ. Αλεξ/πολης 14/04/2021 52
Δημοσίευση απόφασης λύσης υπαλληλικής σχέσης του Τζιαλαμάγκα Παναγιώτη του Μιχαήλ σε ΦΕΚ 14/04/2021 47
Δημοσίευση απόφασης ανάκλησης μετάταξης του ΜΑΤΖΙΑΡΑ Μαρίνου του Γεωργίου-Ιωάννη σε ΦΕΚ 13/04/2021 55
Δημοσίευση απόφασης λύσης υπαλληλικής σχέσης ΝΑΚΟΥ Μαρίας του Κων/νου σε ΦΕΚ 13/04/2021 56
Δημοσίευση απόφασης ανάκλησης μετάταξης του ΛΙΑΚΙΔΗ Αναστάσιου του Νικολάου σε ΦΕΚ 13/04/2021 51
Δημοσίευση απόφασης πρόσληψης ειδικού συνεργάτη στο Δήμο Σουφλίου σε ΦΕΚ 13/04/2021 55