03 | 12 | 2021

Ανοικτά δεδομένα

Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας Εμφανίσεις
Δημοσίευση απόφασης λύσης υπαλληλικής σχέσης της Μεταξάρη Ελένης του Αποστόλου σε ΦΕΚ 18/03/2021 63
Δημοσίευση απόφασης μετάταξης του Παπαδόπουλου Πέτρου του Νικολάου σε ΦΕΚ 18/03/2021 47
Καθορισμός ανώτατου ορίου για εκτός έδρας μετακινήσεις για το 2021 υπαλλήλων του ΝΠΔΔ ΚΕΚΟΠΑ δ. Διδ/χου 18/03/2021 72
Έγκριση κίνησης αυτοκινήτων δ. Σουφλίου στη Θεσ/νίκη 17/03/2021 60
Έλεγχος νομιμότητας της αποφ. 55/2021 της Ο.Ε. του δήμου Σουφλίου 17/03/2021 51
Έλεγχος νομιμότητας της αποφ. 34/2021 της Ο.Ε. δήμου Διδ/χου 08/03/2021 55
Έλεγχος νομιμότητας της αποφ. 35/2021 της Ο.Ε. δήμου Διδ/χου 08/03/2021 72
Δημοσίευση απόφασης λύσης υπαλληλικής σχέσης της Τσιβά Σοφίας σε ΦΕΚ 08/03/2021 64
Καθορισμός ανώτατου ορίου για εκτός έδρας μετακινήσεις Αιρετών του δ. Ορεστιάδας για το 2021 08/03/2021 55
Καθορισμός ανώτατου ορίου για εκτός έδρας μετακινήσεις υπαλλήλων δ. Ορεστιάδας για το 2021 08/03/2021 47