03 | 12 | 2021

Ανοικτά δεδομένα

Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας Εμφανίσεις
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 44/2021 απόφασης της Ο.Ε. δ. Ορεστιάδας 13/04/2021 51
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 23/2021 απόφασης της Ο.Ε. δ. Διδ/χου - 1η αναμόρφωση Π/Υ 2021 13/04/2021 53
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 92/2021 απόφασης της Ο.Ε. δ. Διδ/χου 13/04/2021 57
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 29/2021 απόφασης της Ο.Ε. δ. Διδ/χο - 2η αναμόρφωση Π/Υ 2021 13/04/2021 49
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 42/2021 απόφασης της Ο.Ε. δ. Σαμοθράκης 13/04/2021 44
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 27/2021 απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Ορεστιάδας 13/04/2021 45
Έλεγχος νομιμότητας της αποφ. 53/2021 της Ο.Ε. δ. Σαμοθράκης 13/04/2021 40
806 περιλ ΑΡΑΒΑΣ - ΠΙΕΡΙΑ 19/03/2021 249
805 περιλ KOKOTA - ΠΙΕΡΙΑ 19/03/2021 51
Δημοσίευση απόφασης μετάταξης του Καδόγλου Χρήστου του Παναγιώτη σε ΦΕΚ 18/03/2021 55