30 | 11 | 2022

Ανοικτά δεδομένα

Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας Εμφανίσεις
Μετάταξη με κινητικότητα στον Δήμο Καβάλας του υπαλλήλου Βδέλλα Αθανάσιου 28/03/2022 93
Μετάταξη με κινητικότητα στον Δήμο Καβάλας του υπαλλήλου Παπακώστα Κωνσταντίνου 28/03/2022 85
Μετάταξη με κινητικότητα της υπαλλήλου Αρνίδου Παρασκευής στον Δήμο Καβάλας 28/03/2022 88
Μετάταξη με κινητικότητα στον Δήμο Καβάλας της υπαλλήλου Παντελάκη Αγλαϊα 28/03/2022 79
Μετάταξη με Κινητικότητα του υπαλλήλου ΚΟΛΙΣΤΑΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ στον Δήμο Θάσου 28/03/2022 125
Λύση υπαλληλικής σχέσης υπαλλήλου ΙΔΟΧ ΝΠΔΔ του Δήμου Καβάλας ΤΣΙΜΗΡΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 03/03/2022 96
Μετάταξη σε άλλο κλάδο ίδιας κατηγορίας της υπαλλήλου του Δήμου Καβάλας ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 03/03/2022 87
Καθορισμός ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων ημερών μετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων Δ.Καβάλας έτους 2022 03/03/2022 90
Έγκριση μετακίνησης για δύο (2) έτη στον Δήμο Παγγαίου Ν.Καβάλας υπαλλήλων του Ν.Π.Ι.Δ. «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Παγγαίου» 03/03/2022 72
Δημοσίευση απόφασης λύσης υπαλληλικής σχέσης ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ του Αποστόλου σε ΦΕΚ 09/02/2022 93