27 | 10 | 2021

Ανοικτά δεδομένα

Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας Εμφανίσεις
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 297/2020 απόφασης της Δ.Ε.Υ.Α. Αλεξ/πολης 07/05/2021 34
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 110/2021 απόφασης της Ο.Ε. δήμου Σουφλίου 07/05/2021 33
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 84/2021 απόφασης της Ο.Ε. δήμου Ορεστιάδας 07/05/2021 35
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 183/2021 απόφασης της Ο.Ε. δήμου Αλεξ/πολης 07/05/2021 30
Δημοσίευση απόφασης πρόσληψης δικηγόρου ΣΟΥΛΗ Αμαλίας του Δημητρίου σε ΦΕΚ 22/04/2021 36
Δημοσίευση απόφασης ανάκλησης διορισμού της ΣΟΥΛΗ Αμαλίας του Δημητρίου σε ΦΕΚ 22/04/2021 223
Απόφαση λύσης υπαλληλικής σχέσης ΒΡΑΝΗ Παναγιώτη του Κυριάκου & δημοσίευση σε ΦΕΚ 21/04/2021 39
Έγκριση αγοράς ενός αποφρακτικού οχήματος για τις ανάγκες του δήμου Σαμοθράκης 21/04/2021 38
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 180/2021 απόφασης της Ο.Ε. δ. Αλεξ/πολης 14/04/2021 45
Δημοσίευση απόφασης λύσης υπαλληλικής σχέσης του Τζιαλαμάγκα Παναγιώτη του Μιχαήλ σε ΦΕΚ 14/04/2021 40