11 | 08 | 2022

Ανοικτά δεδομένα

Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας Εμφανίσεις
Εξαίρεση από το ασυμβίβαστο ελεύθερου επαγγελματία και ειδικού συνεργάτη του Δήμου Σουφλίου (Τσακαλδήμη) 21/01/2022 67
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 343-2021 απόφασης της Ο.Ε. δήμου Ορεστιάδας 21/01/2022 70
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 777-2021 απόφασης της Ο.Ε. δήμου Αλεξ/πολης 21/01/2022 70
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 260-2021 απόφασης της Ο.Ε. δήμου Διδ/χου 21/01/2022 73
Έγκριση υπερκατανάλωσης καυσίμων από Δ. Σουφλίου - ΝΟΕ 2021 21/01/2022 77
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 231-2021 απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Αλεξ/πολης 21/01/2022 69
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 139-2021 απόφασης του Δ.Σ. δήμου Διδ/χου 21/01/2022 61
Δημοσίευση απόφασης λύσης υπαλληλικής σχέσης ΑΡΓΥΡΙΑΔΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ του Γεωργίου σε ΦΕΚ 21/01/2022 59
Έλεγχος νομιμότητας της αποφ. 740-2021 της Ο.Ε. του δήμου Αλεξ/πολης 21/01/2022 61
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 711-2021 απόφασης της Ο.Ε. δήμου Αλεξ/πολης 21/01/2022 65