03 | 03 | 2024

Δ/νση Διοίκησης

Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας Εμφανίσεις
Έλεγχος νομιμότητας Πρακτικού 1/2023 - Πρόεδρος Δ.Κ. Ποιμενικού δήμου Διδ/χου 27/07/2023 65
Έλεγχος νομιμότητας Πρακτικού 1/2023 - Πρόεδρος Δ.Κ. Πυθίου δήμου Διδ/χου 27/07/2023 70
Έλεγχος νομιμότητας Πρακτικού 1/2023 - Πρόεδρος Δ.Κ. Πραγγίου Δήμου Διδ/χου 27/07/2023 67
Έλεγχος νομιμότητας Πρακτικού 2/2023 - Πρόεδρος Δ.Κ. Λουτρού 27/07/2023 77
Έλεγχος νομιμότητας Πρακτικού 1/2023 - Πρόεδρος Δ.Κ. Δωρικού 27/07/2023 67
Έλεγχος νομιμότητας Πρακτικού 2/2023 - Πρόεδρος Δ.Κ. Άνθειας 27/07/2023 68
Έλεγχος νομιμότητας Πρακτικού 2/2023 - Πρόεδρος Δ.Κ. Αρδανίου 27/07/2023 67
Έλεγχος νομιμότητας του Πρακτικού 3/2023 - Πρόεδρος Δ.Κ. Δορίσκου 27/07/2023 67
Έλεγχος νομιμότητας του Πρακτικού 1/2023 - Πρόεδρος Δ.Κ. Νίψας 27/07/2023 65
Έλεγχος νομιμότητας του Πρακτικού 1/2023 - Πρόεδρος Δ.Κ. Μάκρης 27/07/2023 68