24 | 07 | 2024

Δ/νση Διοίκησης

Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας Εμφανίσεις
Έλεγχος νομιμότητας Πρακτικού 1/2023 - Πρόεδρος Δ.Κ. Ποιμενικού δήμου Διδ/χου 27/07/2023 125
Έλεγχος νομιμότητας Πρακτικού 1/2023 - Πρόεδρος Δ.Κ. Πυθίου δήμου Διδ/χου 27/07/2023 134
Έλεγχος νομιμότητας Πρακτικού 1/2023 - Πρόεδρος Δ.Κ. Πραγγίου Δήμου Διδ/χου 27/07/2023 128
Έλεγχος νομιμότητας Πρακτικού 2/2023 - Πρόεδρος Δ.Κ. Λουτρού 27/07/2023 134
Έλεγχος νομιμότητας Πρακτικού 1/2023 - Πρόεδρος Δ.Κ. Δωρικού 27/07/2023 129
Έλεγχος νομιμότητας Πρακτικού 2/2023 - Πρόεδρος Δ.Κ. Άνθειας 27/07/2023 128
Έλεγχος νομιμότητας Πρακτικού 2/2023 - Πρόεδρος Δ.Κ. Αρδανίου 27/07/2023 128
Έλεγχος νομιμότητας του Πρακτικού 3/2023 - Πρόεδρος Δ.Κ. Δορίσκου 27/07/2023 126
Έλεγχος νομιμότητας του Πρακτικού 1/2023 - Πρόεδρος Δ.Κ. Νίψας 27/07/2023 121
Έλεγχος νομιμότητας του Πρακτικού 1/2023 - Πρόεδρος Δ.Κ. Μάκρης 27/07/2023 127