17 | 04 | 2024

Πράξεις διορισμού, λύσης υπαλληλικής σχέσης, μετατάξεις υπαλλήλων ΟΤΑ και των Ν.Π. τους

Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας Εμφανίσεις
ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΛΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ Δ.ΚΙΛΚΙΣ (ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗΣ) 15/04/2024 1
26738-2024 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΕ ΚΛΑΔΟ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ. 08/03/2024 16
171518-2023 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΛΥΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ Ι.Δ.Α.Χ. 08/03/2024 14
122949-2023 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΟΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. 08/03/2024 14
162819-2023 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΟΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 08/03/2024 15
68009-2023 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. 08/03/2024 14
167529-2024 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΟΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 08/03/2024 14
7214-2024 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΟΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΛΥΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ 08/03/2024 14
4473-2024 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΛΥΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ . 08/03/2024 14
11159 Απόφαση ορισμού Ληξιάρχου Δ. Νέστου (ΑΑ) 22/02/2024 22