03 | 03 | 2024

Πράξεις διορισμού, λύσης υπαλληλικής σχέσης, μετατάξεις υπαλλήλων ΟΤΑ και των Ν.Π. τους

Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας Εμφανίσεις
Επάνοδος στην υπηρεσία λόγω μη εκλογής της σε βουλευτικές εκλογές της υπαλλήλου του Δήμου Καβάλας Ευστρατία Χριστοδούλου 26/07/2023 45
Ανάκληση μετάταξης μέσω κινητικότητας στον Δήμο Καβάλας του ΜΑΧΑΙΡΙΔΗ ΘΩΜΑ 26/07/2023 48
Παράταση μετακίνησης του Αναστάσιου Χατζηχρήστου στον Δήμο Καβάλας 26/07/2023 47
Μετακίνηση του Γεωργίου Τεκτονίδη από τον Δήμο Καβάλας σε ΝΠΔΔ του Δήμου Καβάλας 26/07/2023 51
Αντιστοίχιση υφισταμένων κλάδων και ειδικοτήτων με νέους κλάδους και ειδικότητες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Π.Δ.85/2022 (φεκ 232/Α’/17-12-2022) του Δήμου Καβάλας 26/07/2023 48
ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΛΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ Δ.ΚΙΛΚΙΣ (ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ) 13/07/2023 56
Αντιστοίχιση υφισταμένων κλάδων και ειδικοτήτων με νέους κλάδους και ειδικότητες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Π.Δ.85/2022 Δήμου Νέστου 26/06/2023 55
Αντιστοίχιση υφισταμένων κλάδων και ειδικοτήτων με νέους κλάδους και ειδικότητες του Δήμου Παγγαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Π.Δ.85/2022 09/06/2023 60
Μετάταξη λόγω συνυπηρέτησης του Θωμαΐδη Γρηγορίου στον Δήμο Καβάλας 09/06/2023 61
Ανάκληση διορισμού ΔΕΡΜΕΝΤΖΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 30/05/2023 66