03 | 03 | 2024

Πράξεις διορισμού, λύσης υπαλληλικής σχέσης, μετατάξεις υπαλλήλων ΟΤΑ και των Ν.Π. τους

Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας Εμφανίσεις
Λύση υπαλληλικής σχέσης υπαλλήλου του Δ.Καβάλας Γεωργίου Κόνσουλα 10/10/2023 36
Ανανέωση συμβάσεων ΙΔΟΧ Συμβουλευτικά Κέντρα Δ.Καβάλας 10/10/2023 33
Ανανέωση συμβάσεων ΙΔΟΧ Κοινωνική Φροντίδα και Προσχολική Αγωγή Δ.Παγγαίου 10/10/2023 38
Ανανέωση συμβάσεων ΙΔΟΧ Δημοτική Κοινωνική Αλληλεγγύη Προσχολική Αγωγή Καβάλας 10/10/2023 40
Ανανέωση συμβάσεων ΙΔΟΧ ΕΥΝΕΣΤΙΑ Ευρωπαϊκά Προγράμματα 10/10/2023 32
Ανανέωση συμβάσεων ΙΔΟΧ Δομή Σίτισης Δήμου Νέστου 10/10/2023 37
ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΑΙΟΝΙΑΣ (ΑΝΑΝΙΚΙΔΟΥ) 26/09/2023 42
ΛΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΙΔΑΧ ΤΟΥ ΝΠΔΔ Δ.ΠΑΙΟΝΙΑΣ (ΚΟΙΟΥ) 21/09/2023 45
ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΙΔΑΧ ΤΗΣ ΠΕ ΚΙΛΚΙΣ ΑΠΟ ΚΛΑΔΟ ΣΕ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (ΚΟΥΛΕΡΔΑΣ) 01/09/2023 52
Λύση υπαλληλικής σχέσης υπαλλήλου του Δήμου Θάσου Λαμπρινής Κόγιου 01/09/2023 52