03 | 03 | 2024

Πράξεις διορισμού, λύσης υπαλληλικής σχέσης, μετατάξεις υπαλλήλων ΟΤΑ και των Ν.Π. τους

Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας Εμφανίσεις
55917 Παραιτηση ΙΔΟΧ ΝΠΔΔ Δ.Καβάλας ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ Χουλίδου Παναγιώτα (ΑΑ) 15/05/2023 57
55446 Διορισμός επιτυχόντων της 4Κ 2020 ΑΣΕΠ στον Δήμο Νέστου ΚΟΓΚΑΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ (ΑΑ) 15/05/2023 58
55445 Διορισμός επιτυχόντων της 4Κ 2020 ΑΣΕΠ στον Δήμο Νέστου ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΓΑΛΗΝΗ (ΑΑ) 15/05/2023 50
55444 Διορισμός επιτυχόντων της 4Κ 2020 ΑΣΕΠ στον Δήμο Νέστου ΜΑΚΚΙΔΟΥ ΘΕΟΝΙΤΣΑ (ΑΑ) 15/05/2023 59
55443 Διορισμός επιτυχόντων της 4Κ 2020 ΑΣΕΠ στον Δήμο Νέστου ΣΤΑΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΑΑ) 15/05/2023 60
55438 Διορισμός επιτυχόντων της 4Κ 2020 ΑΣΕΠ στον Δήμο Νέστου ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΣΜΑΡΩ (ΑΑ) 15/05/2023 60
55436 Διορισμός επιτυχόντων της 4Κ 2020 ΑΣΕΠ στον Δήμο Νέστου ΘΩΜΑΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ (ΑΑ) 15/05/2023 58
ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΙΛΚΙΣ (ΣΑΒΒΙΔΟΥ) 12/05/2023 54
ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΑΙΟΝΙΑΣ 03/05/2023 58
ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΑΙΟΝΙΑΣ 02/05/2023 58