03 | 03 | 2024

Δημοσίευση περίληψης διαπιστωτικής πράξης του προέδρου του ΝΠΔΔ Δ.Παιονίας περί αυτοδίκαιης λύσης της υπαλληλικής σχέσης μόνιμης υπαλλήλου, λόγω συνταξιοδότησης (Απιδοπούλου).

Αρχείο