Αποστολή περίληψης απόφασης Δημάρχου Παιονίας για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης περί αποδοχής παραίτησης ειδικής συνεργάτιδας του Δήμου (Δούλου).

Αρχείο