03 | 03 | 2024

Πράξεις διορισμού, λύσης υπαλληλικής σχέσης, μετατάξεις υπαλλήλων ΟΤΑ και των Ν.Π. τους

Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας Εμφανίσεις
Λύση υπαλληλικής σχέσης της Ευγενίας Σκαλίδου υπαλλήλου του ΝΠΔΔ "Κοινωνική Φροντίδα και Προσχολική Αγωγή Δήμου Παγγαίου" 25/08/2023 59
Λύση υπαλληλικής σχέσης του υπαλλήλου του Δ.Καβάλας ΛΕΦΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 23/08/2023 53
Ανανέωση σύμβασης ΙΔΟΧ στο ΝΠΔΔ ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ Δ.Θάσου της Δαλγιαννάκη Παρασκευής 23/08/2023 58
Ανανέωση σύμβασης ΙΔΟΧ στο ΝΠΔΔ ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ Δ.Θάσου της Εμμανουηλίδου Αθηνάς 23/08/2023 57
Ανανέωση συμβάσεων ΙΔΟΧ ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ Δ.Θάσου 23/08/2023 53
Αμοιβαία μετάταξη μέσω κινητικότητας της ΚΑΡΑΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑΣ και του ΔΕΛΙΤΖΕ ΙΩΑΝΝΗ 23/08/2023 57
Μετάταξη σε άλλο κλάδο ίδιας κατηγορίας του υπαλλήλου του Δήμου Καβάλας Κωνσταντίνου Δελημπαμίδη 09/08/2023 59
Επάνοδος στην υπηρεσία λόγω μη εκλογής της σε βουλευτικές εκλογές της υπαλλήλου νπδδ Δ.Καβάλας Αθηνάς Παναγιωτίδου 08/08/2023 49
Λύση υπαλληλικής σχέσης υπαλλήλου του Δ.Καβάλας Χρήστου Σαββουλίδη 08/08/2023 49
Ανανέωση συμβάσεων ΙΔΟΧ στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα ΚΗΦΗ του ΝΠΔΔ Ευνεστία Δ.Νέστου 08/08/2023 52