Δημοσίευση περίληψης απόφασης Δημάρχου Παιονίας στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης περί διορισμού επιτυχούσας που έλαβε μέρος στην προκήρυξη 7Κ/2021 (ΧΑΤΖΗΜΛΑΔΗ).

Αρχείο