15 | 11 | 2019

Έλεγχος νομιμότητας

Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας Εμφανίσεις
Επικύρωση της αριθ.528/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας 11/11/2019 2
Επικύρωση της αριθ.527/2019 απόφασης Δημοτκού Συμβουλίου Καβάλας 11/11/2019 2
8382 ΔΣ ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ 223/19 (ΟΡΘΗ) ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ 07/11/2019 4
8899 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΖ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 115/19 07/11/2019 3
8898 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΖ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 117/19 07/11/2019 3
8873 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΖ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 114/19 07/11/2019 3
8872 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΖ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 116/19 07/11/2019 3
Επικύρωση της αριθ.296/2019 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καβάλας 06/11/2019 3
Εξέταση προσφυγής ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ ΦΙΛΩΤΑ κατά της αριθ.30891/26-09-2019 απόφασης επιβολής διοικητικού προστίμου του Δημάρχου Καβάλας 06/11/2019 3
Ακύρωση της αριθ.122/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας 31/10/2019 6