30 | 11 | 2022

Έλεγχος νομιμότητας

Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας Εμφανίσεις
Έγκριση εξαίρεσης από την εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας του Δήμου Καβάλας έτους 2022 23/11/2022 3
244912-22 Έλεγχος νομιμότητας της αριθ.121-2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κιλκίς που αφορά στην (9η) αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Κιλκίς για οικ. έτος 2022 18/11/2022 4
Επικύρωση της αριθ.466/2022 απόφασης Ο.Ε. Καβάλας 17/11/2022 7
Επικύρωση της αριθ.306/22 απόφασης Δ.Σ. Καβάλας 09/11/2022 10
Επικύρωση της αριθ.308/22 απόφασης του Δ.Σ. Καβάλας 09/11/2022 9
Επικύρωση της αριθ. 90-2022 αποφ. του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΑ Παγγαίου 04/11/2022 11
Επικύρωση της αριθ. 369-22 απόφασης της Ο.Ε. του Δ. Παγγαίου 04/11/2022 12
Επικύρωση της αριθ. 290-2022 απόφασης της Ο.Ε. του Δ. Παγγαίου 04/11/2022 11
Επικύρωση της αριθ. 178-22 αποφ. Δ.Σ. του Δ. Παγγαίου 04/11/2022 12
Έλεγχος νομιμότητας-κύρωση του 4ου/30-09-2022 πρακτικού του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων ΟΤΑ α΄ βαθμού Ν.Καβάλας 02/11/2022 11