07 | 12 | 2021

Οχήματα των ΟΤΑ και των ΝΠ τους, κατ' εξαίρεση άδεια οδήγησης