15 | 09 | 2019

Έκδοση πράξεων σύστασης, διάλυσης, συγχώνευσης δημοτικών και λοιπων νομικών προσώπων ΟΤΑ και των επιχειρήσεων τους

Δεν υπάρχουν άρθρα σε αυτήν την κατηγορία. Εάν εμφανίζονται υποκατηγορίες σε αυτήν τη σελίδα, μπορεί να περιέχουν άρθρα.