03 | 12 | 2021

Ανοικτά δεδομένα

Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας Εμφανίσεις
Δημοσίευση απόφασης ανανέωσης σύμβασης υπαλλήλου του ΝΠΔΔ ΚΕΚΟΠΑ δήμου Διδ/χου σε ΦΕΚ 17/05/2021 46
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 7/2021 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ δήμου Διδ/χου - Ευγενίδειου 17/05/2021 49
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 46/2021 απόφασης του Δ.Σ. του δήμου Διδ/χου - 4η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2021 17/05/2021 53
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 37/2021 απόφασης του Δ.Σ. του δήμου Διδ/χου - 3η αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2021 17/05/2021 51
Δημοσίευση απόφασης λύσης υπαλληλικής σχέσης του ΚΑΤΣΙΑΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του Βασιλείου σε ΦΕΚ 07/05/2021 44
Δημοσίευση απόφασης μετάταξης της ΜΠΟΓΙΑΤΖΗ ΑΝΝΑΣ του Δημητρίου σε ΦΕΚ 07/05/2021 40
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 297/2020 απόφασης της Δ.Ε.Υ.Α. Αλεξ/πολης 07/05/2021 41
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 110/2021 απόφασης της Ο.Ε. δήμου Σουφλίου 07/05/2021 37
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 84/2021 απόφασης της Ο.Ε. δήμου Ορεστιάδας 07/05/2021 41
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 183/2021 απόφασης της Ο.Ε. δήμου Αλεξ/πολης 07/05/2021 36