27 | 01 | 2023

Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 55/2022 απόφασης του Δ.Σ. δήμου Ορεστιάδας (κανονισμός λειτουργίας δημοτικών κοιμητηρίων)

 

αρχείο