27 | 01 | 2023

Έγκριση μετακίνησης για δύο (2) έτη στον Δήμο Νέστου των υπαλλήλων του Ν.Π.Δ.Δ. ΕΥΝΕΣΤΙΑ με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου, Ειρήνης Κώστογλου του Πέτρου και Ιωάννη Ευθυμίου του Γαβριήλ

ΑΡΧΕΙΟ