02 | 10 | 2022

Δημοσίευση απόφασης πρόσληψης υπαλλήλου ΙΔΟΧ στο ΝΠΔΔ ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ Αλεξ/πολης σε ΦΕΚ  (Ιωαννίδου)

 

αρχείο