17 | 04 | 2024

Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 317/2022 απόφασης της Ο.Ε. δήμου Σουφλίου (έγκριση 6ης αναμόρφωσης Π/Υ/2022 του ΝΠΔΔ ΚΕ.ΚΟ.Π.Α.Π.)

 

 

αρχείο