27 | 03 | 2023

Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 131/2022 απόφασης του Δ.Σ. δήμου Διδ/χου (έγκριση 8ης αναμόρφωσης Π/Υ 2022)

 

 

αρχείο