17 | 04 | 2024

Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 224/2022 απόφασης του Δ.Σ. δήμου Αλεξ/πολης (κανονισμός λειτουργίας στάσιμου εμπορίου)

 

αρχείο