30 | 11 | 2022

Ανοικτά δεδομένα

Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας Εμφανίσεις
Η αριθμ. 114/2019 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Σουφλίου, σχετικά με την έγκριση της 1ης τροποποίησης Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΕΚΟΠΑΠ δήμου Σουφλίου οικ. έτους 2019 24/10/2019 239
Η αριθμ. 115/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σουφλίου αναφορικά με «Έγκριση της 32/2019 απόφασης του ΚΕΚΟΠΑΠ σχετικά με την 4η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 24/10/2019 252
Έγκριση κίνησης αυτοκινήτων δ. Ορεστιάδας - ΧΥΤΑ - ΝΟΕ 2019 23/10/2019 271
Mετάταξη υπαλλήλου του Δήμου Αλεξανδρούπολης ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣσε ανώτερο κλάδο 23/10/2019 243
Έγκριση κίνησης αυτοκινήτων δ. Σαμοθράκης - ξύλα και ΧΥΤΑ 23/10/2019 270
Έγκριση κίνησης αυτοκινήτου -Δήμαρχος Αλεξ/πολης στις Σάπες Ν. Ροδόπης 23/10/2019 228
Έγκριση κίνησης αυτοκινήτων δ. Αλεξ/πολης - ΧΥΤΑ ΝΟΕ 2019 22/10/2019 275
Έγκριση κίνησης αυτοκινήτου -Δήμαρχος Αλεξ/πολης στην Κομοτηνή 22/10/2019 308
Έγκριση κατανάλωσης καθ'υπέρβαση ΣΕΠΤ 2019 από δ. Σουφλίου 21/10/2019 294
Έγκριση κίνησης οχήματος ΚΗΥ 5335 δ. Σαμοθράκης 21/10/2019 300