30 | 11 | 2022

Ανοικτά δεδομένα

Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας Εμφανίσεις
Εξαίρεση από το ασυμβίβαστο άσκησης ελεύθερου επαγγέλματος του Κατσαντούρα Φίλιππου, ειδικού συνεργάτη του Δ. Αλεξ/πολης 25/11/2019 230
Έγκριση κίνησης δ. Ορεστιάδας για ΧΥΤΑ -ΔΕΚ 2019 18/11/2019 283
Τροποποίηση της αριθ. 15104+14849/14-08-2018 απόφασής μας σχετικά με την έγκριση κατ΄εξαίρεση οδήγησης υπηρεσιακών οχημάτων από υπαλλήλους της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου που δεν κατέχουν οργανική θέση οδηγού 18/11/2019 234
Τροποποίηση της αριθ. 26976/27-11-2017 απόφασή μας σχετικά με τονΟρισμό εισηγητή στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο υπαλλήλων Ο.Τ.Α του Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Σουφλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 436 15/11/2019 232
Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλων στο εξωτερικό δήμος Ορεστιάδας 15/11/2019 261
Πρόσληψη υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την υλοποίηση του προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» από 03.10.2019 έως 31.08.2020 στο ΝΠ Σουφλίου 15/11/2019 228
μετατάσσεται ο υπάλληλος ΙΔΑΧ του Δήμου Σουφλίου, ΠΙΛΙΠΟΣΙΑΝ ΚΑΡΑΠΕΤ του Πιλίπου, ειδικότητας ΥΕ Εργατών με βαμθό σε ανώτερο κλάδο 15/11/2019 231
Μετάταξη υπάλλήλου του Δήμου Ορεστιάδας, ΓΚΑΡΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ιωάννη, από τον κλάδο ΔΕ Ειδικής Υπηρεσίας Δημοτικών Αστυνόμων με βαθμό Β΄ στον ανώτερο κλάδο ΠΕ Ειδικής Υπηρεσίας Δημοτικών Αστυνόμων Β 15/11/2019 254
Έγκριση κίνησης αυτοκινήτου -Αντιδήμαρχος ΔΕ Φερών στην Καβάλα 13/11/2019 257
Έγκριση κίνησης αυτοκινήτων δ. Σαμοθράκης για ΧΥΤΑ & συνεργείο 14/11/19 13/11/2019 238