04 | 10 | 2023

Ανοικτά δεδομένα

Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας Εμφανίσεις
Έγκριση κίνησης αυτοκινήτου -Δήμαρχος Αλεξ/πολης στην ΠΕΔ στις 16/1/2020 28/01/2020 280
Έγκριση κατ΄ εξαίρεση οδήγησης υπηρεσιακού οχήματος από υπαλλήλους του δήμου Σουφλίου 28/01/2020 248
Έγκριση κατανάλωσης καυσίμων καθ' υπέρβαση για το μήνα Δεκέμβρη 2019 από υπηρεσιακά οχήματα δ. Σουφλίου 28/01/2020 269
Καθορισμός ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων του Δήμου Διδυμοτείχου για το έτος 2020 28/01/2020 287
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ.340/19 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σαμοθράκης . 28/01/2020 262
Η αριθμ. 475/2019 απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΔημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης αναφορικά με «Έγκριση της αριθ.123/2019 απόφασης του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας και Περιβάλλοντος του Δήμου Α 27/01/2020 276
Η αριθμ. 475/2019 απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΔημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης αναφορικά με «Έγκριση της αριθ.123/2019 απόφασης του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας και Περιβάλλοντος του Δήμου Α 27/01/2020 280
Η αριθμ. 1/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διδυμοτείχου αναφορικά με «Έγκριση της 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης του Δήμου Διδυμοτείχου 27/01/2020 257
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 1/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ορεστιάδας 27/01/2020 287
Δήμος Αλεξανδρούπολης έγκριση του έργου “Συντήρηση διδακτηρίων δήμου Αλεξανδρούπολης”. 17/01/2020 266