30 | 11 | 2022

Ανοικτά δεδομένα

Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας Εμφανίσεις
Δημοσίευση απόφασης πρόσληψης ειδικού συνεργάτη (Κατσαντούρας Φιλ.)στο Δήμο Αλεξανδρούπολης 18/12/2019 229
Δημοσίευση απόφασης πρόσληψης ειδικού συνεργάτη (Μπίκος Παν.) στο Δήμο Αλεξανδρούπολης 18/12/2019 234
Η αριθμ. 165/2019 απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΔημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διδυμοτείχου αναφορικά με «Έγκριση της αριθ.19/2019 απόφασης του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρο Πολιτισμού Αθλητισμού Παιδείας Νεολαίας & Περιβάλλοντος του Δήμου Διδυμοτείχου, 12/12/2019 235
Λύση σύμβασης της ΦΩΤΙΔΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ του Φλώρου και πρόσληψης της ΚΑΡΑΤΖΙΑ ΜΑΡΙΝΑΣ στο δήμο Σουφλίου 12/12/2019 223
Διορισμός του ΜΟΣΧΟΥ ΦΩΤΙΟΥστο δήμο Αλεξανδρούπολης 12/12/2019 286
Έγκριση κίνησης αυτοκινήτου -Δήμαρχος Αλεξ/πολης στην Κομοτηνή για ΠΕΔ 10/12/2019 244
Έγκριση κίνησης αυτοκινήτου -Αντιδήμαρχος Τ.Υ. δ. Αλεξ/πολης στη Θεσ/νίκη 09/12/2019 241
Έγκριση της 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο» 09/12/2019 226
η υπαλληλική σχέση της ΘΕΟΧΑΡΙΔΟΥ ΧΡΥΣΗΣ του Ηλία, ειδικότητας ΥΕ Καθαριστριών Σχολικών Μονάδω 09/12/2019 229
Πρόσληψη της ΔΡΑΚΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑΣ του Δράκου σε θέση ειδικού συνεργάτη του Δημάρχου Διδυμοτείχου 09/12/2019 232