04 | 10 | 2023

Ανοικτά δεδομένα

Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας Εμφανίσεις
Λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση του ΤΑΚΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ , υπαλλήλου του δήμου Αλεξανδρούπολης 04/11/2019 297
Διορίζεται σε κενή οργανική θέση δημοσίου δικαίου στο δήμο Σαμοθράκης ο Αναστασιάδης Νικόλαος 01/11/2019 308
ανανέωση των συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο δήμο Σαμοθράκης 01/11/2019 328
Ανανέωση της σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του προσωπικού που απασχολείται για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος« Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής» από 01.09.2019 έως 31.08.2020 01/11/2019 316
Έγκριση κατ΄ εξαίρεση οδήγησης υπηρεσιακών οχημάτων από υπαλλήλους (ΙΔΟΧ) του Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης, Παιδείας και Περιβάλλοντος –ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ- του Δήμου Αλεξανδρούπολης που δεν κατέχουν οργανική θέση οδηγού». 01/11/2019 315
Εγκρση κίνησης του υπηρεσιακού οχήματος με αριθμ. Κυκλοφορίας ΚΗΙ 5642 του Δήμου Αλεξανδρούπολης, από Θεσσαλονίκη στην έδρα του δήμου στις 1-11-2019 για την παραλαβή του ανωτέρω οχήματος όπου βρισκόταν για επισκευή. Ο οδηγός ο Κατσίκας Αλέξανδρος 01/11/2019 316
Έγκριση κίνησης αυτοκινήτων δ. Σαμοθράκης για ΧΥΤΑ & συνεργείο 31/10/2019 323
Έγκριση κίνησης αυτοκινήτου -Δήμαρχος Αλεξ/πολης στις Σάπες στις 30.10.2019 Σάπες 30.10.2019 30/10/2019 326
Δημοσίευση απόφασης λύσης υπαλληλικής σχέσης Κυργιαλάνη Κων/νου σε ΦΕΚ 30/10/2019 316
Δημοσίευση απόφασης ανανέωσης σύμβασης υπαλλήλων ΚΕΚΟΠΑΑ δ. Ορεστιάδας σε ΦΕΚ 30/10/2019 309