07 | 12 | 2021

Ανοικτά δεδομένα

Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας Εμφανίσεις
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ.232/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σαμοθράκη 18/10/2019 202
Λύση υπαλληλικής σχέσης του ΚΑΒΟΥΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 17/10/2019 213
Αυτοδίκαια λύση υπαλληλικής σχέσης της ΦΑΝΑΚΙΔΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑΣ 17/10/2019 182
απόφασης απόλυσης Ειδικού Συνεργάτη 15/10/2019 222
Διατήρησης ειδικής συνεργάτιδος στο Δήμο Αλεξανδρούπολης 15/10/2019 213
Έγκριση κατ΄ εξαίρεση οδήγησης υπηρεσιακών οχημάτων από υπαλλήλους του Δήμου Διδυμοτείχου που δεν κατέχουν οργανική θέση οδηγού 11/10/2019 198
Έγκριση κίνησης - επιστροφή αυτοκινήτου στο δ. Σαμοθράκης 07/10/2019 207
Έγκριση κίνησης αυτοκινήτου -Δήμαρχος Αλεξ/πολης για Περιφέρεια 07/10/2019 193
έγκριση κίνησης δ. Αλεξ/πολης-Δήμαρχος 04/10/19 04/10/2019 218
Η αριθμ. 218/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σαμοθράκης αναφορικά με «Περί έγκρισης 7ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2019του δήμου Σαμοθράκης 04/10/2019 191