07 | 12 | 2021

Ανοικτά δεδομένα

Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας Εμφανίσεις
Έγκριση κίνησης αυτοκινήτου δ. Ορεστιάδας στην Θεσ/νίκη 08/11/2019 185
Έγκριση κίνησης αυτοκινήτου -Δήμαρχος Αλεξ/πολης στην Κομοτηνή 6/11/19 07/11/2019 166
Έγκριση κατ΄εξαίρεση οδήγησης υπηρεσιακών οχημάτων από αιρετό του Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης, Παιδείας και Περιβάλλοντος –ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ- του Δήμου Αλεξανδρούπολης 07/11/2019 166
Έγκριση κίνησης αυτοκινήτου -δ. Σαμοθράκης για ΧΥΤΑ - ΝΟΕ 07/11/2019 176
Λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση του ΤΑΚΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ , υπαλλήλου του δήμου Αλεξανδρούπολης 04/11/2019 155
Διορίζεται σε κενή οργανική θέση δημοσίου δικαίου στο δήμο Σαμοθράκης ο Αναστασιάδης Νικόλαος 01/11/2019 161
ανανέωση των συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο δήμο Σαμοθράκης 01/11/2019 174
Ανανέωση της σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του προσωπικού που απασχολείται για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος« Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής» από 01.09.2019 έως 31.08.2020 01/11/2019 184
Έγκριση κατ΄ εξαίρεση οδήγησης υπηρεσιακών οχημάτων από υπαλλήλους (ΙΔΟΧ) του Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης, Παιδείας και Περιβάλλοντος –ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ- του Δήμου Αλεξανδρούπολης που δεν κατέχουν οργανική θέση οδηγού». 01/11/2019 175
Εγκρση κίνησης του υπηρεσιακού οχήματος με αριθμ. Κυκλοφορίας ΚΗΙ 5642 του Δήμου Αλεξανδρούπολης, από Θεσσαλονίκη στην έδρα του δήμου στις 1-11-2019 για την παραλαβή του ανωτέρω οχήματος όπου βρισκόταν για επισκευή. Ο οδηγός ο Κατσίκας Αλέξανδρος 01/11/2019 179