07 | 12 | 2021

Ανοικτά δεδομένα

Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας Εμφανίσεις
Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλων στο εξωτερικό δήμος Ορεστιάδας 15/11/2019 170
Πρόσληψη υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την υλοποίηση του προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» από 03.10.2019 έως 31.08.2020 στο ΝΠ Σουφλίου 15/11/2019 149
μετατάσσεται ο υπάλληλος ΙΔΑΧ του Δήμου Σουφλίου, ΠΙΛΙΠΟΣΙΑΝ ΚΑΡΑΠΕΤ του Πιλίπου, ειδικότητας ΥΕ Εργατών με βαμθό σε ανώτερο κλάδο 15/11/2019 151
Μετάταξη υπάλλήλου του Δήμου Ορεστιάδας, ΓΚΑΡΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ιωάννη, από τον κλάδο ΔΕ Ειδικής Υπηρεσίας Δημοτικών Αστυνόμων με βαθμό Β΄ στον ανώτερο κλάδο ΠΕ Ειδικής Υπηρεσίας Δημοτικών Αστυνόμων Β 15/11/2019 170
Έγκριση κίνησης αυτοκινήτου -Αντιδήμαρχος ΔΕ Φερών στην Καβάλα 13/11/2019 164
Έγκριση κίνησης αυτοκινήτων δ. Σαμοθράκης για ΧΥΤΑ & συνεργείο 14/11/19 13/11/2019 150
Έγκριση κίνησης αυτοκινήτου -Αντιδήμαρχος Ορεστιάδας 12/11/2019 176
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ.378/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξανδρούπολη 12/11/2019 165
9η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ Δήμος Αλεξανδρούπολης 12/11/2019 161
Έγκριση κίνησης αυτοκινήτου -Δήμαρχος Αλεξ/πολης στη ΠΕΔ 08/11/2019 174