26 | 09 | 2020

Ανοικτά δεδομένα

Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας Εμφανίσεις
Καθορισμός μηνιαίας αποζημίωσης του προέδρου του Δ.Σ. ΔΕΥΑ Καβάλας 28/02/2020 53
Εξέταση προσφυγής της κ.Μακρίνας Πολυζάκη κατά της αριθ.603/19 απόφασης Δ.Σ. Καβάλας 28/02/2020 52
Έγκριση κίνησης αυτοκινήτων δ. Διδυμοτείχου - ΧΥΤΑ Μάρτης 2020 27/02/2020 52
Tροποποίηση της συστατικής πράξης του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Διδυμοτείχου». ΑΡΧΕΙΟ 27/02/2020 46
Καθορισμός ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων του Δήμου Σουφλίου για το έτος 2020. 27/02/2020 49
Κίνηση δ. Αλεξανδρούπολης - ΧΥΤΑ - ΜΑΡΤΗΣ 2020 25/02/2020 53
2346-Έγκριση κατ΄ εξαίρεση οδήγησης υπηρεσιακών οχημάτων από υπάλληλο του Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ» του Δήμου Αλεξ/πολης 25/02/2020 50
Έγκριση κατ’ εξαίρεση οδήγησης υπηρεσιακών οχημάτων από υπαλλήλους της ΠΕ Έβρου 25/02/2020 53
Η αριθμ. 6/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διδυμοτείχου σχετικά με «Έγκριση της αριθ.1/2020 απόφασης του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Πολιτισμού – Αθλητισμού –Παιδείας- Νεολαίας & Περιβάλλοντος δήμου Διδυμοτείχου - σχετικά με την έγκριση 25/02/2020 46
Δημοσίευση απόφασης λύσης υπαλληλικής σχέση ΠΕΡΙΦΑΝΗ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ σε ΦΕΚ 25/02/2020 44