03 | 03 | 2024

Δημοσίευση περίληψης διαπιστωτικής πράξης του Δημάρχου Κιλκίς περί αυτοδίκαιης λύσης της υπαλληλικής σχέσης μονίμου υπαλλήλου (Αποστολίδης).

Αρχείο