07 | 12 | 2021

ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΜΠΕΚΤΑΣ ΖΕΚΗ ΚΑΙ ΒΕΛΗΟΓΛΟΥ ΑΙΣΕ ΚΑΤΑ 1681126/12095/20 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΑΡΧΕΙΟ