30 | 11 | 2022

ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΜΠΕΚΤΑΣ ΖΕΚΗ ΚΑΙ ΒΕΛΗΟΓΛΟΥ ΑΙΣΕ ΚΑΤΑ 1681126/12095/20 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΑΡΧΕΙΟ