04 | 12 | 2023

ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡ.3058/2020 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΧΡΗ ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ