30 | 11 | 2022

ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡ.3058/2020 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΧΡΗ ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ