03 | 03 | 2024
Κεντρικό Μενού
Είσοδος χρήστη

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Τμήμα Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Πρόνοιας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Το Τμήμα Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Πρόνοιας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, μεριμνά για την τήρηση αντιτύπου των Μητρώων Αρρένων του Νομού Ροδόπης, τις εγγραφές, μεταβολές, διαγραφές και μετεγγραφές στα Μητρώα Αρρένων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Επίσης, είναι αρμόδιο για αποφάσεις και εξέταση ενστάσεων επί θεμάτων εγγραφών, μεταβολών, διαγραφών και μετεγγραφών στα Μητρώα Αρρένων των Δήμων του Νομού Ροδόπης και επικύρωση του ετήσιου μητρώου.
Επίσης, ασχολείται με την υλοποίηση προγραμμάτων για την κοινωνική ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών και διακίνηση όλης της απαιτούμενης αλληλογραφίας με συναρμόδιες υπηρεσίες για τον Νομό Ροδόπης.