04 | 12 | 2023

Έγκριση μετακίνησης για δύο (2) έτη στον Δήμο Παγγαίου Ν.Καβάλας, του υπαλλήλου του Ν.Π.Ι.Δ. «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Παγγαίου» [Κ.Ε.ΔΗ.Π.] Κωνσταντίνου Κουφουδάκη του Δημητρίου

ΑΡΧΕΙΟ