30 | 11 | 2022

ΛΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ  ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ