07 | 12 | 2021

Δημοσίευση περίληψης διαπιστωτικής πράξης περί αυτοδίκαιης λύσης της υπαλληλικής σχέσης υπαλλήλου του Δήμου Κιλκίς λόγω θανάτου (Σαρατσοπούλου).

Αρχείο