30 | 11 | 2022

Δημοσίευση περίληψης διαπιστωτικής πράξης περί αυτοδίκαιης λύσης της υπαλληλικής σχέσης υπαλλήλου του Δήμου Κιλκίς λόγω θανάτου (Σαρατσοπούλου).

Αρχείο