30 | 11 | 2022

ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΜΠΟΣΤΑΝΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡ.1432/2020 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Δ.ΟΙ.Π.Δ.Η.Δ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ

ΑΡΧΕΙΟ